Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2008 14:29 PC.BF.0151-596/08 596/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2008 r.,
07.07.2008 14:24 PC.BF.0151-595/08 595/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
07.07.2008 13:23 NR PC.BF.0151-594/08 594/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
07.07.2008 13:19 PC.BF.0151-593/08 593/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.07.2008 13:17 PC.BF.0151-592/08 592/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.07.2008 13:16 PC.BF.011-591/08 591/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.07.2008 13:14 PC.BF.0151-590/08 590/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
07.07.2008 13:12 PC.PM.0151-589/08 589/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
07.07.2008 11:02 PC.BF.0151-588/08 588/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
07.07.2008 11:00 PC.BF.0151-587/08 587/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.07.2008 10:58 PC.BF.0151-586/08 586/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 538/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu
07.07.2008 10:53 PC.BF.0151-585/08 585/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 539/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami
30.06.2008 12:53 PC.BF.0151-584/08 584/08 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 1000 0010 0109 0651 w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony zł) na okres od 30.06.2008 r. do 04.08.2008 r.
30.06.2008 12:52 PC.BF.0151-583/08 583/08 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 1000 0010 0109 0651 w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony zł) na okres od 30.06.2008 r. do 04.08.2008 r.
26.06.2008 10:23 PC.BF.0151-582/08 582/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
26.06.2008 10:18 PC.BF.0151-581/08 581/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.06.2008 10:12 PC.BF.0151-580/08 580/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
26.06.2008 10:05 PC.BF.0151-579/08 579/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat
26.06.2008 10:04 PC.BF.0151-578/08 578/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
26.06.2008 09:57 PC.BF.0151-577/08 577/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realiz
26.06.2008 09:50 PC.BF.0151-576/08 576/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
26.06.2008 09:41 PC.BF.0151-575/08 575/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
16.06.2008 13:06 PC.BF.0151-574/08 574/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
16.06.2008 13:03 PC.BF.0151-573/08 573/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań z zakresu administracji
16.06.2008 13:01 PC.BF.0151-572/08 572/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami
16.06.2008 13:00 PC.BF.0151-571/08 571/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.06.2008 12:56 PC.BF.0151-570/08 570/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
16.06.2008 12:54 PC.BF.0151-569/08 569/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
16.06.2008 12:50 PC.BF.0151-568/08 568/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
16.06.2008 12:47 PC.BF.0151-567/08 567/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
09.06.2008 12:43 PC.BF.0151-566/08 566/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat
09.06.2008 12:40 PC.BF.0151-565/08 565/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczący przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami
09.06.2008 12:36 PC.BF.0151-564/08 564/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami,
09.06.2008 12:31 PC.BF.0151-563/08 563/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
09.06.2008 12:23 PC.BF.0151-562/08 562/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,