Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2008 11:05 569/XXVIII/2008 Uchwała nr 569/XXVIII/2008 zmieniająca Uchwałę nr 456/XXIV/2008 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Rudzie Śląskiej
09.07.2008 11:03 568/XXVIII/2008 Uchwała nr 568/XXVIII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2008 11:00 567/XXVIII/2008 Uchwała nr 567/XXVIII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2008 10:58 566/XXVIII/2008 Uchwała nr 566/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2008 10:56 565/XXVIII/2008 Uchwała nr 565/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2008 10:54 564/XXVIII/2008 Uchwała nr 564/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2008 10:52 563/XXVIII/2008 Uchwała nr 563/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2008 10:50 562/XXVIII/2008 Uchwała nr 562/XXVIII/2008 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.07.2008 10:47 561/XXVIII/2008 Uchwała nr 561/XXVIII/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi A. N.* na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska
09.07.2008 10:36 560/XXVIII/2008 Uchwała nr 560/XXVIII/2008 zmieniająca Uchwałę nr 451/XXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2008 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...
09.07.2008 10:32 559/XXVIII/2008 Uchwała nr 559/XXVIII/2008 w sprawie ogłodzenia tekstu jednolitego uchwały nr 248/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziec
09.07.2008 10:29 558/XXVIII/2008 Uchwała nr 558/XXVIII/2008 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu publicznego zakładu opieki zdrowotnej "Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej" nadanego uchwałą nr 169/XI/2007...
09.07.2008 10:26 557/XXVIII/2008 Uchwała nr 557/XXVIII/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej...
09.07.2008 10:22 556/XXVIII/2008 Uchwała nr 556/XXVIII/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącego reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej...
09.07.2008 10:19 555/XXVIII/2008 Uchwała nr 555/XXVIII/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielksu- Białej dotyczącego likwidacji Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A...
09.07.2008 10:16 554/XXVIII/2008 Uchwała nr 554/XXVIII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. W Lipa 2
09.07.2008 10:13 553/XXVIII/2008 Uchwała nr 553/XXVIII/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wg bilansu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...
09.07.2008 10:03 552/XXVIII/2008 Uchwała nr 552/XXVIII//2008 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus
09.07.2008 10:00 551/XXVIII/2008 Uchwała nr 551/XXVIII/2008 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą: "Posiłek dla potrzebujących"
09.07.2008 09:54 550/XXVIII/2008 Uchwała nr 550/XXVIII/2008 zmieniająca uchwałę nr 465/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.05.2004 r. w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląs
09.07.2008 09:43 549/XXVIII/2008 Uchwała nr 549/XXVIII/2008 w sprawie przystapienia Miasta Ruda Śląska do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego ...
09.07.2008 09:41 548/XXVIII/2008 Uchwała nr 548/XXVIII/2008 w sprawie uchwalania Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska
09.07.2008 08:58 547/XXVIII/2008 Uchwała nr 547/XXVIII/2008 zmieniajaca "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007 - 2015" stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 303/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska
04.07.2008 13:32 546/XXVIII/2008 Uchwała nr 546/XXVIII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta do konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" w ramach Priorytetu IX ...
04.07.2008 13:30 545/XXVIII/2008 Uchwała nr 545/XXVIII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki " w ramach Priorytetu IX ...
04.07.2008 13:27 544/XXVIII/2008 Uchwała nr 544/XXVIII/2008 w sprawie dostosowania dotychczasowego wynagrodzenia Prezydenta Miasta do wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 22.04.2008 r. zmieniającym ...
04.07.2008 13:25 543/XXVIII/2008 Uchwała nr 543/XXVIII/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych na rzecz Gminy Ruda Śląska i jej jednostek organizacyjnych, do których ..
04.07.2008 13:23 542/XXVIII/08 Uchwała nr 542/XXVIII/2008 w sprawie zmieniająca uchwałę nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
04.07.2008 13:21 541/XXVIII/2008 Uchwała nr 541/XXVIII/2008 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
04.07.2008 13:20 540/XXVIII/2008 Uchwała nr 540/XXVIII/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2008 - 2010
04.07.2008 13:17 539/XXVIII/2008 Uchwała nr 539/XXVIII/2008 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
04.07.2008 13:14 538/XXVIII/2008 Uchwała nr 538/XXVIII/2008 w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.