Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2008 12:20 PC.BF.0151-619/08 619/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.07.2008 12:17 PC.BF.0151-618/08 618/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.07.2008 12:14 PC.BF.0151-617/08 617/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.07.2008 12:12 PC.BF.0151-616/08 616/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.07.2008 12:11 PC.BF.0151-615/08 615/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.07.2008 12:09 PC.BF.0151-614/08 614/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.07.2008 12:07 PC.BF.0151-613/08 613/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.07.2008 12:06 PC.BF.0151-612/08 612/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.07.2008 12:00 PC.BF.0151-611/08 611/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.07.2008 11:58 PC.BF.0151-610/08 610/08 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
25.07.2008 11:55 PC.BF.0151-608/08 608/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
25.07.2008 11:50 PC.BF.0151-608/08 608/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
25.07.2008 11:48 PC.BF.0151-607/08 607/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
17.07.2008 17:33 PC.BF.0151-605/08 605/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
17.07.2008 17:32 PC.BF.0151-604/08 604/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.,
17.07.2008 17:31 PC.BF.0151-603/08 603/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
17.07.2008 17:29 PC.BF.0151-602/08 602/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
17.07.2008 17:17 PC.BF.0151-601/08 601/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.07.2008 17:15 PC.BF.0151-600/08 600/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
14.07.2008 08:56 PC.BF.0151-599/08 599/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
11.07.2008 08:59 PC.BF.0151-599/08 600/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
11.07.2008 08:52 PC.BF.0151-598/08 598/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat