Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2008 11:48 PC.BF.0151-654/08 654/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami.
01.09.2008 11:45 PC.BF.0151-653/08 653/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
01.09.2008 11:43 PC.BF.0151-652/08 652/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
01.09.2008 11:39 PC.BF.0151-651/08 651/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.09.2008 11:19 PC.BF.0151-650/08 650/08 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2008 roku
28.08.2008 15:54 PC.BF.0151-649/08 649/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
28.08.2008 15:53 PC.BF.0151-648/08 648/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
28.08.2008 15:51 PC.BF.0151-647/08 647/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
28.08.2008 15:50 PC.BF.0151-646/08 646/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
28.08.2008 15:16 PC.BF.0151-645/08 645/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
28.08.2008 15:14 PC.BF.0151-644/08 644/08 w prawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.08.2008 15:13 PC.BF.0151-643/08 643/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami,
28.08.2008 15:11 PC.BF.0151-642/08 642/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
28.08.2008 15:09 PC.BF.0151-641/08 641/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
28.08.2008 15:08 PC.BF.0151-640/08 640/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
28.08.2008 15:06 PC.BF.0151-639/08 639/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.08.2008 13:58 PC.BF.0151- 638/08 638/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami
20.08.2008 13:56 PC.BF.0151-637/08 637/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2008 12:38 PC.BF.0151-636/08 636/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2008 12:20 PC.BF.0151-635/08 635/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.08.2008 12:19 PC.BF.0151-634/08 634/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.08.2008 12:18 PC.BF.0151-633/08 633/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r.
12.08.2008 12:17 PC.BF.0151-632/08 632/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2008 12:16 PC.BF.0151-631/08 631/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięćmilionówzłotych) na okres od 11.08.2008r. do 25.08.2008r. (włącznie)
06.08.2008 13:20 PC.BF.0151-630/08 630/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od 09.08..2007r. do 27.08.2007r.
06.08.2008 13:17 PC.BF.0151-629/08 629/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od 12.05.2008r. do 02.06.2008r.
06.08.2008 13:16 PC.BF.0151-628/08 628/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019...
05.08.2008 15:11 PC.BF.0151-627/08 627/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.08.2008 15:07 PC.BF.0151-626/08 626/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. ...
05.08.2008 15:06 PC.BF.151-625/08 625/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami..
05.08.2008 15:05 PC.BF.151-624/08 624/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.08.2008 15:01 PC.BF.0151-623/08 623/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych ...
05.08.2008 15:00 PC.BF.0151-622/08 622/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę ...
05.08.2008 14:59 PC.BF.0151-621/08 621/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.08.2008 14:56 PC.BF.0151-620/08 620/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami