Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2008 12:37 PC.BF.0151-711/08 711/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat,
03.10.2008 12:35 PC.BF.0151-710/08 710/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 614/XXXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu
03.10.2008 12:32 PC.BF.0151-709/08 709/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 613/XXXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 29.09.2008r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
03.10.2008 12:30 PC.BF.0151-708/08 708/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.10.2008 12:29 PC.BF.0151-707/08 707/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.10.2008 12:25 PC.BF.0151-706/08 706/08 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2008 r.,
03.10.2008 12:18 PC.BF.0151-705/08 705/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.10.2008 12:16 PC.BF.0151-704/08 704/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
03.10.2008 12:14 PC.BF.0151-703/08 703/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
03.10.2008 12:11 PC.BF.0151-702/08 702/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
03.10.2008 12:08 PC.BF.0151-701/08 701/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
03.10.2008 12:04 PC.BF.0151-700/08 700/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł) na okres od 29.09.2008r. do 03.11.2008r.
25.09.2008 10:50 PC.BF.0151-699/08 699/08 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-680/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r.
25.09.2008 10:47 PC.BF.0151-698/08 698/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
25.09.2008 10:43 PC.BF.0151-697/08 697/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 10:39 PC.BF.0151-696/08 696/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.,
25.09.2008 10:15 PC.BF.0151-695/08 695/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 10:12 PC.BF.0151-694/08 694/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 10:10 PC.BF.0151-693/08 693/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 10:03 PC.BF.0151-692/08 692/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 10:01 PC.BF.0151-691/08 691/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 09:59 PC.BF.0151-690/08 690/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
25.09.2008 09:57 PC.BF.0151-689/08 689/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 09:53 PC.BF.0151-688/08 688/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.09.2008 09:47 PC.BF.0151-687/08 687/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
19.09.2008 09:15 PC.BF.0151-686/08 686/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł) na okres od 16.09.2008r. do 26.09.2008r.
19.09.2008 09:13 PC.BF.0151-685/08 685/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
19.09.2008 09:12 PC.BF.0151-684/08 684/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
19.09.2008 09:09 PC.BF.0151-683/08 683/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
19.09.2008 09:07 PC.BF.0151-682/08 682/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę
19.09.2008 09:05 PC.BF.0151-681/08 681/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
19.09.2008 09:03 PC.BF.0151-680/08 680/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
19.09.2008 09:01 PC,BF.0151-679/08 679/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.09.2008 09:00 PC.BF.0151-678/08 678/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.09.2008 08:58 PC.BF.0151-677/08 677/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.09.2008 08:56 PC.BF.0151-676/08 676/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
11.09.2008 13:55 PC.BF.0151-675/08 675/08 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 1000 0010 0109 0651 w wysokości 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony zł) na okres od 10.09.2008r.
11.09.2008 13:53 PC.BF.0151-674/08 674/08 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 1000 0010 0109 0651 w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł) na okres od 10.09.2008r.
11.09.2008 13:51 PC.BF.0151-673/08 673/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od 09.09.2008r. do 02.10.2008r.
11.09.2008 13:49 PC.BF.0151-672/08 672/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów zł) na okres od 09.09.2008r. do 02.10.2008r.
11.09.2008 13:47 PC.BF.0151-671/08 671/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięćmilionówzłotych) na okres od 09.09.2008r. do 25.09.2008
11.09.2008 11:31 PC.BF.0151-670/08 670/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
11.09.2008 11:18 PC.BF.0151-669/08 669/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
11.09.2008 11:16 PC.BF.0151-668/08 668/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
11.09.2008 11:14 PC.BF.0151-667/08 667/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
11.09.2008 11:12 PC.BF.0151-666/08 666/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
11.09.2008 11:10 PC.BF.0151-665/08 665/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
11.09.2008 11:08 PC.BF.0151-664/08 664/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
11.09.2008 11:05 PC.BF.0151-663/08 663/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11.09.2008 11:02 PC.BF.0151-662/08 662/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,

1 2 następna