Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2008 10:48 619/XXXI/2008 Uchwała Nr 619/XXXI/2008 zmieniająca uchwałę Nr 451/XXII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2008 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ...
03.10.2008 10:46 618/XXXI/2008 Uchwała Nr 618/XXXI/2008 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ...
03.10.2008 10:42 617/XXXI/2008 Uchwała Nr 617/XXXI/2008 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach ...
03.10.2008 10:39 616/XXXI/2008 Uchwała Nr 616/XXXI/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przu ul. Lipa 2
03.10.2008 10:36 615/XXXI/2008 Uchwała Nr 615/XXXI/2008 zmieniająca uchwałę Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
03.10.2008 10:34 614/XXXI/2008 Uchwała Nr 614/XXXI/2008 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
03.10.2008 10:32 613/XXXI/2008 Uchwała Nr 613/XXXI/2008 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
03.10.2008 10:27 612/XXXI/2008 Uchwała Nr 612/XXXI/2008 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki z o.o. pod firmą Spółka Celowa Kompleks Basenów Rekreacyjno-Sportowych w Rudzie Śląskiej Spółka z o.o. ...
03.10.2008 10:21 611/XXXI/2008 Uchwała Nr 611/XXXI/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Ruda Śląska dla Gminy Toszek poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.
03.10.2008 10:19 610/XXXI/2008 Uchwała Nr 610/XXXI/2008 w sprawie udzielenia pomocy z budżetu Miasta Ruda Śląska dla osób poszkodowanych w tragicznym wypadku samochodowych w Powiecie Bieruńsko - Lędzińskim w dniu 11 lipca 2008 r.
03.10.2008 10:17 609/XXXI/2008 Uchwała Nr 609/XXXI/2008 w sprawie zabezpieczenia w latach 2009 - 2013 środków finansowych na poręczenie Śląskiemu Parkowi Przemysłowemu Sp z o.o. zobowiązania z tytułu emisji obligacji korporacyjnych
03.10.2008 10:15 608/XXXI/2008 Uchwała Nr 608/XXXI/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącego reorganizacji sp zoz pn."Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
03.10.2008 10:11 607/XXXI/2008 Uchwała Nr 607/XXXI/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich dotyczącego reorganizacji sp zoz pn."Szpital Miejski w Siemanowicach Śląskich" .....
03.10.2008 10:07 606/XXXI/2008 Uchwała Nr 606/XXXI/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W. Lipa 2