Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2008 09:09 PC.BF.0151-762/08 762/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących
07.11.2008 09:32 PC.BF.0151-761/08 761/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.11.2008 09:30 PC.BF.0151-760/08 760/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat na 2008 r.
07.11.2008 09:28 PC.BF.0151-759/08 759/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałam i paragrafami.
07.11.2008 09:26 PC.BF.0151-758/08 758/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.11.2008 09:24 PC.BF.0151-757/08 757/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
07.11.2008 09:21 PC.BF.0151-756/08 756/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej
07.11.2008 09:20 PC.BF.0151-755/08 755/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.11.2008 09:18 PC.BF.0151-754/08 754/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
07.11.2008 09:08 PC.BF.0151-753/08 753/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
07.11.2008 09:06 PC.BF.0151-752/08 752/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
07.11.2008 09:03 PC.BF.0151-751/08 751/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
07.11.2008 08:58 PC.BF.0151-750/08 750/08 w sprawie z31mian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat
07.11.2008 08:51 PC.BF.0151-749/08 749/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 620/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2008 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu
07.11.2008 08:47 PC.BF.0151-748/08 748/08 w sprawie wykonania Uchwały Nr 621/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
31.10.2008 11:41 PC.BF.0151-747/08 747/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.10.2008 11:38 PC.BF.0151-746/08 746/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
31.10.2008 11:30 PC.BF.0151-745/08 745/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
31.10.2008 11:27 PC.BF.0151-744/08 744/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczacych przeniesień wydatków budetowych między rozdziałami i paragrafami,
31.10.2008 11:24 PC.BF.0151-743/08 743/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
31.10.2008 11:22 PC.BF.0151-742/08 742/08 w sprawie założeń do projektu budżetu miasta na rok 2009,
31.10.2008 11:19 PC.BF.0151-741/08 741/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
31.10.2008 11:16 PC.BF.0151-740/08 740/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
31.10.2008 11:11 PC.BF.0151-739/08 739/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
23.10.2008 09:38 PC.BF.0151-738/08 738/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.10.2008 09:35 PC.BF.0151-737/08 737/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami.
23.10.2008 09:34 PC.BF.0151-736/08 736/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
23.10.2008 09:32 PC.BF.0151-735/08 735/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
23.10.2008 09:15 PC.BF.0151-734/08 734/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008,
23.10.2008 09:13 PC.BF.0151-733/08 733/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
23.10.2008 09:05 PC.BF.0151-732/08 732/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.10.2008 14:13 PC.BF.0151-731/08 731/08 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5 000 000 zł
15.10.2008 14:10 PC.BF.0151-730/08 730/08 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 1000 0010 0109 0651 w wysokości 3 000 000 zł
15.10.2008 14:08 PC.BF.0151-729/08 729/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.10.2008 14:07 PC.BF.0151-728/08 728/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
15.10.2008 14:05 PC.BF.0151-727/08 727/08 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
15.10.2008 14:01 PC.BF.0151-726/08 726/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
15.10.2008 13:59 PC.BF.0151-725/08 725/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r.
15.10.2008 13:57 PC.BF.0151-724/08 724/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
15.10.2008 13:50 PC.BF.0151-723/08 723/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
15.10.2008 13:48 PC.BF.0151-722/08 722/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.10.2008 13:46 PC.BF.0151-721/08 721/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r. w zakresie zadań bieżących realizowanych przez powiat
15.10.2008 13:44 PC.BF.0151-720/08 720/08 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
10.10.2008 12:46 PC.BF.0151-719/08 719/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
10.10.2008 12:44 PC.BF.0151-718/08 718/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
10.10.2008 12:44 PC.BF.0151-718/08 718/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
09.10.2008 14:10 PC.PM.0151-717/08 717/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
09.10.2008 14:09 PC.BF.0151-716/08 716/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
09.10.2008 14:07 PC.BF.0151-715/08 715/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2008 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
09.10.2008 14:05 PC.BF.0151-714/08 714/08 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

1 2 następna