Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2008 15:02 647/XXXIII/2008 Uchwała NR 647/XXXIII/2008 w sprawie środków finansowych dla podmiotów sektora górnictwa węgla kamiennego na inwestycje początkowe w latach 2008-2010 w formie dotacji budżetowej.
06.11.2008 15:01 646/XXXIII/2008 Uchwała NR 646/XXXIII/2008 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska" Pani Katarzynie Mateja.
06.11.2008 14:59 645/XXXIII/2008 Uchwała NR 645/XXXIII/2008 w sprawie powołania radnej w skład Komisji Zdrowia,Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska.
06.11.2008 14:55 644/XXXIII/2008 Uchwała NR 644/XXXIII/2008 w sprawie skargi Pana M. W.* na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
06.11.2008 14:49 643/XXXIII/2008 Uchwała NR 643/XXXIII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.11.2008 14:48 642/XXXIII/2008 Uchwała NR 642/XXXIII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.11.2008 14:47 641/XXXIII/2008 Uchwała NR 641/XXXIII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.11.2008 14:45 640/XXXIII/2008 Uchwała NR 640/XXXIII/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.11.2008 14:41 639/XXXIII/2008 Uchwała NR 639/XXXIII/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dotyczącego likwidacji SPZOZ pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.
06.11.2008 14:38 638/XXXIII/2008 Uchwała NR 638/XXXIII/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze.
06.11.2008 14:35 637/XXXIII/2008 Uchwała NR 637/XXXIII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7.
06.11.2008 14:32 636/XXXIII/2008 Uchwała NR 636/XXXIII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6.
06.11.2008 14:31 635/XXXIII/2008 Uchwała NR 635/XXXIII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6.
06.11.2008 14:28 634/XXXIII/2008 Uchwała NR 634/XXXIII/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej ...
06.11.2008 14:27 633/XXXIII/2008 Uchwała NR 633/XXXIII/2008 w sprawie wprowdzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.
06.11.2008 14:00 632/XXXIII/2008 Uchwała NR 632/XXXIII/2008 w sprawie ustalenia najniższego zasadniczego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śl.
06.11.2008 13:57 630/XXXIII/2008 Uchwała NR 630/XXXIII/2008 zmieniająca Uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie: utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą ...
06.11.2008 13:55 629/XXXIII/2008 Uchwała NR 629/XXXIII/2008 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu regionalne lub lokalne programy wyrównania sznas edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku ...
06.11.2008 13:53 628/XXXIII/2008 Uchwała NR 628/XXXIII/2008 w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
06.11.2008 13:51 627/XXXIII/2008 Uchwała NR 627/XXXIII/2008 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 36 i Gimnazjum Nr 18, które są integralną częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 ...
06.11.2008 13:49 626/XXXIII/2008 Uchwała NR 626/XXXIII/2008 w sprawie zwolnienia z opłat o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
06.11.2008 13:47 625/XXXIII/2008 Uchwała NR 625/XXXIII/2008 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remontach ławek zabytkowego kościoła p.w. MB Różańcowej ...
06.11.2008 13:44 624/XXXIII/2008 Uchwała NR 624/XXXIII/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 543/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności ...
06.11.2008 13:42 623/XXXIII/2008 Uchwała NR 623/XXXIII/2008 zmieniająca Uchwałę Nr 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
05.11.2008 14:29 622/XXXIII/2008 Uchwała NR 622/XXXIII/2008 w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2008.
05.11.2008 14:19 621/XXXIII/2008 Uchwała NR 621/XXXIII/2008 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
05.11.2008 14:05 620/XXXIII/2008 Uchwała NR 620/XXXIII/2008 w sprawie dononania przeniesień wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 rok.