Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2010 12:13 SP.ORG.0151-255/09 255/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
24.12.2009 11:49 SP.ORG.0151-254/09 254/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
23.12.2009 10:29 SP.ORG.0151-253/09 253/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
23.12.2009 10:20 SP.ORG.0151-252/09 252/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.ORG.0151-176/09 Prezydenta Miasta Śląska z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.12.2009 10:12 SP.ORG.0151-251/09 251/09 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki"
23.12.2009 10:08 SP.ORG.0151-250/09 250/09 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki"
23.12.2009 09:57 SP.ORG.0151-249/09 249/09 zmieniające Zarządzenie nr PC.ORG.0151-127/08 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06.10.2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Mieście Ruda Śląska
23.12.2009 09:52 SP.ORG.0151-248/09 248/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.12.2009 09:47 SP.ORG.0151-247/09 247/09 zmieniające zarządzenie Nr PC.ORG.0151-197/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 czerwca 2009r.
07.12.2009 09:43 SP.ORG.0151-246/09 246/09 w sprawie ustalenia procedury prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
03.12.2009 11:21 SP.ORG.0151-245/09 245/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-203/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
03.12.2009 11:11 SP.ORG.0151-244/09 244/09 w sprawie zmiany zarządzenia nr PC.ORG.0151-202/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych
03.12.2009 11:08 SP.ORG.0151-243/09 243/09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu Miasta szkołom wyższym prowadzącym na terenie Miasta działalność dydaktyczną w zakresie studiów wyższych, podyplomowych lub doktoranckich
03.12.2009 11:04 SP.ORG.0151-242/09 242/09 w sprawie zasad opracowywania, wydawania i wykonywania aktów prawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
03.12.2009 11:02 SP.ORG.0151-241/09 241/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
18.11.2009 10:34 SP.ORG.0151-240/09 240/09 w sprawie trybu udzielania odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady Miasta Ruda Śląska
02.11.2009 13:32 SP.ORG.0151-239/09 239/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
21.10.2009 13:15 SP.ORG.0151-238/09 238/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.ORG.0151-224/09 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
21.10.2009 13:13 SP.ORG.0151-237/09 237/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
19.10.2009 13:08 SP.ORG.0151-236/09 236/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
19.10.2009 13:06 SP.ORG.0151-235/09 235/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
19.10.2009 13:05 SP.ORG.0151-234/09 234/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
19.10.2009 13:04 SP.ORG.0151-233/09 233/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
19.10.2009 13:02 SP.ORG.0151-232/09 232/09 w sprawie nadania Odznaki „Kamrat Rudzki”
16.10.2009 10:51 SP.ORG.0151-231/09 231/09 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
16.10.2009 10:42 SP.ORG.0151-230/09 230/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
05.10.2009 13:45 SP.ORG.0151-229/09 229/09 zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.10.2009 10:49 SP.ORG.0151-228/09 228/09 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta
01.10.2009 10:45 SP.ORG.0151-227/09 227/09 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych kierowniczych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.09.2009 12:15 SP.ORG.0151-226/09 226/09 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. koordynowania udzielania pomocy ofiarom oraz rodzinom ofiar wypadku w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
24.09.2009 12:06 SP.ORG.0151-225/09 225/09 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska”
16.09.2009 12:49 SP.ORG.0151-224/09 224/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
16.09.2009 12:45 SP.ORG.0151-223/09 223/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.09.2009 12:42 SP.ORG.0151-222/09 222/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Dróg i Mostów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.09.2009 12:38 SP.ORG.0151-221/09 221/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
14.09.2009 12:29 SP.ORG.0151-220/09 220/09 zmieniające Zarządzanie Nr PC.ORG.0151-185/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego przez pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
10.09.2009 13:37 SP.ORG.0151-219/09 219/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej Wydziału Budżetu i Finansów z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
10.09.2009 13:25 SP.ORG.0151-218/09 218/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
10.09.2009 12:53 PC.ORG.0151-217/09 217/09 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.09.2009 08:56 PC.ORG.0151-216/09 216/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.09.2009 08:43 PC.ORG.0151-215/09 215/09 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji dotyczących zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 24
14.08.2009 13:04 PC.ORG.0151-214/09 214/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr PC.PM.0151-1361/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej
04.08.2009 12:27 PC.ORG.0151-213/09 213/09 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Spraw Lokalowych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
04.08.2009 11:07 PC.ORG.0151-212/09 212/09 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przekształceń Własnościowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
04.08.2009 11:05 PC.ORG.0151-211/09 211/09 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.07.2009 08:55 PC.ORG.0151-210/09 210/09 w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
24.07.2009 08:50 PC.ORG.0151-209/09 209/09 w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania projektu wydawnictwa Gazety Wyborczej dotyczącej jubileuszu 50-lecia Miasta Ruda Śląska
22.07.2009 14:00 PC.ORG.0151-208/09 208/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
22.07.2009 13:57 PC.ORG.0151-207/09 207/09 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw kanalizacji deszczowej
22.07.2009 13:54 PC.ORG.0151-206/09 206/09 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 3 następna