Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2009 10:34 729/XXXVIII/2009 Uchwała nr 729/XXXVIII/2009 w sprawie skargi Polskiego Związku Działkowców - Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach na uchwałę nr 577/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. ...
17.03.2009 10:32 728/XXXVIII/2009 Uchwała nr 728/XXXVIII/2009 w sprawie nadania nazw ulic - odcinkom dróg wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
17.03.2009 10:30 727/XXXVIII/2009 Uchwała nr 727/XXXVIII/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi D. W.* na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
17.03.2009 10:28 726/XXXVIII/2009 Uchwała nr 726/XXXVIII/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi D. W.* na działalność dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 40 w Rudzie Śląskiej
10.02.2009 15:57 725/XXXVIII/2009 Uchwała nr 725/XXXVIII/2009 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr 33/III/2006 z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska ...
10.02.2009 15:56 724/XXXVIII/2009 Uchwała nr 724/XXXVIII/2009 w sprawie zmiany Statut Miasta Ruda Śląska.
10.02.2009 15:49 723/XXXVIII/2009 Uchwała nr 723/XXXVIII/2009 w sprawie nadania nazw dwom skrzyżowaniom dróg publicznych (rondom) zlokalizowanym na terenie Miasta Ruda Śląska.
10.02.2009 15:48 722/XXXVIII/2009 Uchwała nr 722/XXXVIII/2009 w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ...
10.02.2009 15:46 721/XXXVIII/2009 Uchwała nr 721/XXXVIII/2009 w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
10.02.2009 15:45 720/XXXVIII/2009 Uchwała nr 720/XXXVIII/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. W.Lipa 2.
10.02.2009 15:39 719/XXXVIII/2009 Uchwała nr 719/XXXVIII/2009 zmieniająca uchwałę nr 671/XXXV/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi
10.02.2009 15:30 718/XXXVIII/2009 Uchwała nr 718/XXXVIII/2009 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem "Ruda Śląska - miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym".
04.02.2009 15:51 717/XXXVIII/2009 Uchwała nr 717/XXXVIII/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 - 2010.
04.02.2009 14:20 716/XXXVIII/2009 Uchwała nr 716/XXXVIII/2009 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
04.02.2009 14:19 715/XXXVIII/2009 Uchwała nr 715/XXXVIII/2009 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzev w zakresie wykonywnaia prac społecznie użytecznych w 2009 roku.
04.02.2009 14:16 714/XXXVIII/2009 Uchwała nr 714/XXXVIII/2009 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
04.02.2009 14:14 713/XXXVIII/2009 Uchwała nr 713/XXXVIII/2009 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i ...
04.02.2009 14:12 712/XXXVIII/2009 Uchwała nr 712/XXXVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku przy ul. Wolności 110 ...
04.02.2009 14:11 711/XXXVIII/2009 Uchwała nr 711/XXXVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji budynku przy ul. Wolności 108.
04.02.2009 14:05 710/XXXVIII/2009 Uchwała nr 710/XXXVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Raciborskiej 5 ....
04.02.2009 13:57 709/XXXVIII/2009 Uchwła nr 709/XXXVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Wienawskiego 1 ....
04.02.2009 13:32 708/XXXVIII/2009 Uchwała nr 708/XXXVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na konserwacji witraża przedstawiającego sąd ostateczny ...
04.02.2009 13:28 707/XXXVIII/2009 Uchwała nr 707/XXXVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji plebanii oraz renowacji ...
04.02.2009 13:26 706/XXXVIII/2009 Uchwała nr 706/XXXVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie ławek zlokalizowanych w zabytkowym kościele ......
04.02.2009 13:24 705/XXXVIII/2009 Uchwała nr 705/XXXVIII/2009 zmieniająca uchwałę Nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
04.02.2009 13:22 74/XXXVIII/2009 Uchwała nr 704/XXXVIII/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 rok.
03.02.2009 13:39 703/XXXVIII/2009 Uchwała nr 703/XXXVIII/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji za 2008 rok oraz planów pracy komisji na rok 2009.