Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2009 10:28 743/XXXIX/2009 Uchwała nr 743/XXXIX/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji stanu współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2008.
06.03.2009 11:08 748/XXXIX/2009 Uchwała nr 748/XXXIX/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.03.2009 11:07 747/XXXIX/2009 Uchwała nr 747/XXXIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.03.2009 11:05 746/XXXIX/2009 Uchwała nr 746/XXXIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.03.2009 15:46 745/XXXIX/2009 Uchwała nr 745/XXXIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.03.2009 12:27 744/XXXIX/2009 Uchwała nr 744/XXXIX/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska.
05.03.2009 12:23 742/XXXIX/2009 Uchwała nr 742/XXXIX/2009 w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
05.03.2009 12:21 741/XXXIX/2009 Uchwała nr 741/XXXIX/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 170/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.05.2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ..."
05.03.2009 12:20 740/XXXIX/2009 Uchwała nr 740/XXXIX/2009 w sprawie zmiany Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Rudzie Śląskiej.
05.03.2009 12:18 739/XXXIX/2009 Uchwała nr 739/XXXIX/2009 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych ....
05.03.2009 12:17 738/XXXIX/2009 Uchwała nr 738/XXXIX/2009 w sprawie zwiększenia w roku 2009 zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych Miasta Ruda Śląska.
05.03.2009 12:15 737/XXXIX/2009 Uchwała nr 737/XXXIX/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 552/XXVIII/2008 Rady Miasta z dnia 26.06.2008 r.
05.03.2009 12:14 736/XXXIX/2009 Uchwała nr 736/XXXIX/2009 w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej w Mieście Ruda Śląska oraz przyjęcia program w ramach pomocy społecznej ....
04.03.2009 15:37 735/XXXIX/2009 Uchwała nr 735/XXXIX/2009 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP).
04.03.2009 15:35 734/XXXIX/2009 Uchwała nr 734/XXXIX/2009 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na rok 2009.
04.03.2009 15:33 733/XXXIX/2009 Uchwała nr 733/XXXIX/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
04.03.2009 15:14 732/XXXIX/2009 Uchwała nr 732/XXXIX/2009 zmieniająca uchwałę nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
04.03.2009 15:13 731/XXXIX/2009 Uchwała nr 731/XXXIX/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r.
04.03.2009 15:09 730/XXXIX/2009 Uchwała nr 730/XXXIX/2009 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.