Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2009 10:02 PC.BF.0151-972/09 972/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł
01.04.2009 14:43 NR PC.BF.0151-971/09 971/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
01.04.2009 14:40 NR PC.BF.0151-970/09 970/09 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2009 r.,
01.04.2009 14:38 NR PC.BF.0151-969/09 969/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.04.2009 14:37 NR PC.BF.0151-968/09 968/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
01.04.2009 14:36 NR PC.BF.0151-967/09 967/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
01.04.2009 14:34 NR PC.BF.0151-966/09 966/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
26.03.2009 11:56 PC.BF.0151-965/09 965/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
26.03.2009 11:54 NR PC.BF.0151-964/09 964/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
26.03.2009 11:53 NR PC.BF.0151-963/09 963/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.03.2009 11:50 PC.BF.0151-962/09 962/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
26.03.2009 11:48 NR PC.BF.0151-961/09 961/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.03.2009 11:38 PC.BF.0151-960/09 960/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
23.03.2009 11:58 PC.BF.0151 – 959/09 959/09 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2008
18.03.2009 13:59 PC.BF.0151-958/09 958/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokosci 1.500.000 zł
18.03.2009 11:52 PC.BF.0151-957/09 957/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-943/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 731/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2009 r.
18.03.2009 11:49 PC.BF.0151-956/09 956/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
18.03.2009 11:46 PC.BF.0151-955/09 955/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
11.03.2009 11:39 PC.BF.0151-954/09 954/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł na okres od 10.03.2009 r. do 25.03.2009 r.
11.03.2009 10:35 PC.BF.0151-953/09 953/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
11.03.2009 10:25 PC.BF.0151-952/09 952/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
11.03.2009 10:12 PC.BF.0151-951/09 951/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
11.03.2009 10:11 PC.BF.0151-950/09 950/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
11.03.2009 10:07 PC.BF.0151-949/09 949/09 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 10000010 0109 0651
11.03.2009 10:03 PC.BF.0151-948/09 948/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł) na okres od 06.03.2009 r.
11.03.2009 08:11 Pc.BF.0151-947/09 947/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019