Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2009 08:53 785/XLI/2009 Uchwała nr 785/XLI/2009 w sprawie uznania za bezzasadną skargi L. G.* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
15.04.2009 08:52 784/XLI/2009 Uchwała nr 784/XLI/2009 w sprawie powołania radnej w skład Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Ruda Śląska.
15.04.2009 08:49 783/XLI/2009 Uchwała nr 783/XLI/2009 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Miejskim SPZOZ oraz zakładach pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ...
15.04.2009 08:48 782/XLI/2009 Uchwała nr 782/XLI/2009 w sprawie aktualizacji i dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Ruda Śląska do stanu faktycznego.
15.04.2009 08:46 781/XLI/2009 Uchwała nr 781/XLI/2009 w sprawie uznania za bezzasadną skargę I. K.* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
15.04.2009 08:28 780/XLI/2009 Uchwała nr 780/XLI/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych .....
10.04.2009 15:19 779/XLI/2009 Uchwała nr 779/XLI/2009 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Ślaska w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ...
10.04.2009 15:15 778/XLI/2009 Uchwała nr 778/XLI/2009 w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społeczneog Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach .....
10.04.2009 15:07 777/XLI/2009 Uchwała nr 777/XLI/2009 w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 15:05 776/XLI/2009 Uchwała nr 776/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 15:01 775/XLI/2009 Uchwała nr 775/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:59 774/XLI/2009 Uchwała nr 774/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:52 773/XLI/2009 Uchwała nr 773/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:50 772/XLI/2009 Uchwała nr 772/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:49 771/XLI/2009 Uchwała nr 771/XLI/2009 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska.
10.04.2009 14:40 770/XLI/2009 Uchwała nr 770/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:36 769/XLI/2009 Uchwała nr 769/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:32 768/XLI/2009 Uchwała nr 768/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:24 767/XLI/2009 Uchwała nr 767/XLI/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
10.04.2009 14:20 766/XLI/2009 Uchwała nr 766/XLI/2009 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
10.04.2009 14:18 765/XLI/2009 Uchwała nr 765/XLI/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 739/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.01.2009 r. w sprawie przeznaczenia środków .....
10.04.2009 14:15 764/XLI/2009 Uchwała nr 764/XLI/2009 zmieniająca Miejską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej na lata 2003 - 2015 stanowiącą Załącznik nr 2 do Uchwały nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej ...
10.04.2009 14:12 763/XLI/2009 Uchwała nr 763/XLI/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
09.04.2009 15:55 762/XLI/2009 Uchwała nr 762/XLI/2009 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej programu Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej ...
09.04.2009 15:52 761/XLI/2009 Uchwała nr 761/XLI/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ... .
09.04.2009 15:39 760/XLI/2009 Uchwała nr 760/XLI/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dotyczącego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ..
09.04.2009 15:32 759/LXI/2009 Uchwała nr 759/XLI/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dotyczącego przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ..
09.04.2009 15:21 758/XLI/2009 Uchwała nr 758/XLI/2009 w sprawie nadania Panu Andrzejowi Sierońskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska".
09.04.2009 15:10 757/XLI/2009 Uchwała nr 757/XLI/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
09.04.2009 15:06 756/XLI/2009 Uchwała nr 756/XLI/2009 zmieniająca uchwałę nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
09.04.2009 11:09 755/XLI/2009 Uchwała nr 755/XLI/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 rok.
09.04.2009 11:08 754/XLI/2009 Uchwała nr 754/XLI/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatkow budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 rok.
09.04.2009 11:05 753/XLI/2009 Uchwała nr 753/XLI/2009 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.