Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2009 12:08 PC.BF.0151-1000/09 1000/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
30.04.2009 12:06 PC.BF.0151-999/09 999/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 788/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramamach budżetu
30.04.2009 12:04 PC.BF.0151-998/09 998/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 787/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
30.04.2009 12:03 PC.BF.0151-997/09 997/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.04.2009 12:02 PC.BF.0151-996/09 996/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
30.04.2009 12:00 PC.BF.0151-995/09 995/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.04.2009 11:59 PC.BF.0151-994/09 994/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.04.2009 11:57 PC.BF.0151-993/09 993/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
30.04.2009 11:19 NR PC.BF.0151-1001/09 1001/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł) na okres od 30.04.2009r. do 25.05.2009
21.04.2009 13:22 PC.BF.0151-992/09 992/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.04.2009 13:19 PC.BF.0151-991/09 991/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
21.04.2009 13:16 PC.BF.0151-990/09 990/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
21.04.2009 13:06 PC.BF.0151-989/09 989/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczacych zadań bieżących z zakresu administracji
16.04.2009 10:24 PC.BF.0151-988/09 988/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
16.04.2009 10:21 PC.BF.0151-987/09 987/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
16.04.2009 10:18 PC.BF.0151-986/09 986/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
16.04.2009 10:11 PC.BF.0151-985/09 985/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
10.04.2009 13:28 PC.BF.0151-984/09 984/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł) na okres od 08.04.2009r. do 11.05.2009 r.
10.04.2009 13:26 PC.BF.0151-983/09 983/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł) na okres od 08.04.2009r. do 11.05.2009r
10.04.2009 13:22 PC.BF.0151-982/09 982/09 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 10000010 0109 0651 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł) na okres od 08.04.2009r. do 11.05.2009r.
10.04.2009 13:20 PC.BF.0151-981/09 981/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
10.04.2009 13:18 NR PC.BF.0151-980/09 980/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
10.04.2009 13:17 NR PC.BF.0151-979/09 979/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
10.04.2009 13:15 PC.BF.0151-978/09 978/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
10.04.2009 13:11 PC.BF.0151-977/09 977/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
10.04.2009 13:09 PC.BF.0151-976/09 976/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
10.04.2009 13:08 PC.BF.0151-975/09 975/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 753/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.04.2009 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
10.04.2009 13:03 NR PC.BF.0151-974/09 974/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 754/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.04.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miassta na prawach
10.04.2009 13:01 PC.BF.0151-973/09 973/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 755/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.04.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r.