Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2009 10:09 803/XLII/2009 Uchwała nr 803/XLII/2009 w sprawie prowadzenia na terenie miasta Ruda Śląska mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami oraz określenia szczegółowych zasad i warunków korzystania z nich.
07.05.2009 10:07 802/XLII/2009 Uchwała nr 802/XLII/2009 w sprawie prowadzenia na terenie miasta Ruda Śląska mieszkań chronionych dla ofiar przemocy oraz określenia szczegółowych zasad i warunków korzystania z nich.
06.05.2009 15:51 801/XLII/2009 Uchwała nr 801/XLII/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą ul. Niedurnego 50 d.
06.05.2009 13:07 800/XLII/2009 Uchwała nr 800/XLII/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Poradni Medycyny Szkolnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163.
06.05.2009 13:01 799/XLII/2009 Uchwała nr 799/XLII/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego Regulaminu Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ....
06.05.2009 12:39 798/XLII/2009 Uchwała nr 798/XLII/2009 w sprawie przyjęcia programu reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. W. Lipa 2.
06.05.2009 12:36 797/XLII/2009 Uchwała nr 797/XLII/2009 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
06.05.2009 12:34 796/XLII/2009 Uchwała Nr 796/XLII/2009 w sprawie uchylenia uchwały nr 247/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych ....
06.05.2009 12:33 795/XLII/2009 Uchwała nr 795/XLII/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 248/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłóbku miejskim.
06.05.2009 08:59 794/XLII/2009 Uchwała nr 794/XLII/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2008 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
05.05.2009 15:52 793/XLII/2009 Uchwała nr 793/XLII/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP w Rudzie Śląskiej za 2008 rok, dla której miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
05.05.2009 10:02 792/XLII/2009 Uchwała nr 792/XLII/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MCK im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2008, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
05.05.2009 09:59 791/XLII/2009 Uchwała nr 791/XLII/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2008 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
04.05.2009 13:51 790/XLII/2009 Uchwała nr 790/XLII/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Ruda Śląska dla Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie odbudowy budynku mieszkalnego dla osób poszkodowanych .........
04.05.2009 13:49 789/XLII/2009 Uchwała nr 789/XLII/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
04.05.2009 13:48 788/XLII/2009 Uchwała nr 788/XLII/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
04.05.2009 13:46 787/XLII/2009 Uchwała nr 787/XLII/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
04.05.2009 13:44 786/XLII/2009 Uchwała nr 786/XLII/2009 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2008.