Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2009 13:56 818/XLIII/2009 Uchwała nr 818/XLIII/2009 w sprawie uznania za bezzasadną skargi P. W.* z dnia 30.06.2008 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
21.05.2009 13:54 817/XLIII/2009 Uchwała nr 817/XLIII/2009 w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska radnego Yousifa Abuzieda wobec jego rezygnacji.
21.05.2009 13:52 816/XLIII/2009 Uchwała nr 816/XLIII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie ....
21.05.2009 13:50 815/XLIII/2009 Uchwała nr 815/XLIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XIX/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianie lub wynajmowanie ...
21.05.2009 13:48 814/XLIII/2009 Uchwała nr 814/XLIII/2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
21.05.2009 13:46 813/XLIII/2009 Uchwała nr 813/XLIII/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
21.05.2009 13:44 812/XLIII/2009 Uchwała nr 812/XLIII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu w Przychodni Rejonowe SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 na działalność lekarską .....
21.05.2009 13:41 811/XLIII/2009 Uchwała nr 811/XLIII/2009 w sprawie zmiany Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej nadanego Uchwałą Nr 169/XI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.05.2007 r
21.05.2009 13:38 810/XLIII/2009 Uchwała nr 810/XLIII/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rudzie Śląskiej w formie jednostki budżetowej pod nazwą:"Żłobek Miejski ...".
21.05.2009 13:33 809/XLIII/2009 Uchwała nr 809/XLIII/2009 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania..
21.05.2009 13:31 808/XLIII/2009 Uchwała nr 808/XLIII/2009 w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Szkoły Policealnej Nr 1, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.05.2009 13:30 807/XLIII/2009 Uchwała nr 807/XLIII/2009 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 9 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
21.05.2009 13:28 806/XLIII/2009 Uchwała nr 806/XLIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
21.05.2009 13:26 805/XLIII/2009 Uchwała nr 805/XLIII/2009 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
21.05.2009 13:20 804/XLIII/2009 Uchwała nr 804/XLIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 753/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.04.2009 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.