Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2009 14:51 PC.BF.0151-1074/09 1074/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
02.07.2009 14:49 PC.BF.0151-1073/09 1073/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.07.2009 14:48 PC.BF.0151-1072/09 1072/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
02.07.2009 14:03 PC.BF.0151-1071/09 1071/09 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2009 r
02.07.2009 14:02 PC.BF.0151-1070/09 1070/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
02.07.2009 13:59 PC.BF.0151-1069/09 1069/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.07.2009 13:57 PC.BF.0151-1068/09 1068/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
02.07.2009 13:54 PC.BF.0151-1067/09 1067/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
02.07.2009 13:46 PC.BF.0151-1066/09 1066/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 862/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
02.07.2009 13:39 PC.BF.0151-1064/09 1064/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 860/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
02.07.2009 13:38 PC.BF.0151-1063/09 1063/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
02.07.2009 13:29 PC.BF.0151-1062/09 1062/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-1058/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczący przeniesień
02.07.2009 12:33 PC.BF.0151-1061/09 1061/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
02.07.2009 12:31 PC.BF.0151-1060/09 1060/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
02.07.2009 12:27 PC.BF.0151-1059/09 1059/09 w sprawie zmiany zarządzenia określającego sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
02.07.2009 12:26 PC.BF.0151-1058/09 1058/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.06.2009 08:31 PC.BF.0151-1058/09 1058/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.06.2009 08:29 PC.BF.0151-1057/09 1057/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
25.06.2009 08:15 PC.BF.0151-1056/09 1056/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
25.06.2009 08:12 PC.BF.0151-1055/09 1055/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.06.2009 08:11 PC.BF.0151-1054/09 1054/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.06.2009 12:56 PC.BF.0151-1053/09 1053/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.06.2009 12:53 PC.BF.0151-1052/09 1052/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.06.2009 12:51 PC.BF.0151-1051/09 1051/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.06.2009 12:50 PC.BF.0151-1050/09 1050/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
19.06.2009 12:49 PC.BF.0151-1049/09 1049/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.06.2009 12:47 PC.BF.0151-1048/09 1048/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.06.2009 12:44 PC.BF.0151-1047/09 1047/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
19.06.2009 12:40 NR PC.BF.0151-1046/09 1046/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł ) na okres od 09.06.2009r. do 25.06.2009 r.
15.06.2009 11:59 PC.BF.0151-1045/09 1045/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
15.06.2009 11:57 PC.BF.0151-1044/09 1044/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
15.06.2009 11:55 PC.BF.0151-1043/09 1043/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.06.2009 11:54 PC.BF.0151-1042/09 1042/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 820/XLV/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.06.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
15.06.2009 11:52 PC.BF.0151-1041/09 1041/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.06.2009 11:46 PC.BF.0151-1040/09 1040/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej
15.06.2009 11:42 PC.BF.0151-1039/09 1039/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
08.06.2009 12:31 PC.BF.0151-1038/09 1038/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
08.06.2009 12:28 PC.BF.0151-1037/09 1037/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
08.06.2009 12:20 PC.BF.0151-1036/09 1036/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
08.06.2009 12:16 PC.BF.0151-1035/09 1035/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
08.06.2009 12:13 PC.BF.0151-1034/09 1034/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
08.06.2009 12:11 PC.BF.0151-1033/09 1033/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
08.06.2009 12:10 PC.BF.0151-1032/09 1032/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
08.06.2009 12:08 PC.BF.0151-1031/09 1031/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat
08.06.2009 12:06 PC.BF.0151-1030/09 1030/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
08.06.2009 12:04 PC.BF.0151-1029/09 1029/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
08.06.2009 12:00 PC.BF.0151-1028/09 1028/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zł ) na okres od 01.06.2009r. do 26.06.2009r.