Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2009 11:36 PC.BF.0151-1098/09 1098/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.08.2009 11:32 PC.BF.0151-1097/09 1097/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 869/XLVII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.07.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami
04.08.2009 11:23 PC.BF.0151-1096/09 1096/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 868/XLVII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.07.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
04.08.2009 11:19 PC.BF.0151-1095/09 1095/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
04.08.2009 11:16 PC.BF.0151-1094/09 1094/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.08.2009 11:12 PC.BF.0151-1093/09 1093/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
22.07.2009 14:03 PC.BF.0151-1092/09 1092/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
16.07.2009 13:48 PC.BF.0151-1091/09 1091/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
16.07.2009 13:47 PC.BF.0151-1090/09 1090/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
16.07.2009 13:46 PC.BF.0151-1089/09 1089/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
16.07.2009 13:44 PC.BF.0151-1088/09 1088/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
16.07.2009 13:43 PC.BF.0151-1087/09 1087/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
16.07.2009 13:41 PC.BF.0151-1086/09 1086/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
16.07.2009 13:40 PC.BF.0151-1085/09 1085/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
16.07.2009 13:38 PC.BF.0151-1084/09 1084/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
16.07.2009 13:37 PC.BF.0151-1083/09 1083/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
16.07.2009 13:35 PC.BF.0151-1082/09 1082/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.07.2009 13:34 PC.BF.0151-1081/09 1081/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.07.2009 13:34 PC.BF.0151-1081/09 1081/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.07.2009 13:31 PC.BF.0151-1080/09 1080/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.07.2009 13:29 PC.BF.0151-1079/09 1079/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
16.07.2009 13:25 PC.BF.0151-1078/09 1078/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2008 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
09.07.2009 15:23 PC.BF.0151-1077/09 1077/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.07.2009 10:04 PC.BF.0151-1076/09 1076/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.07.2009 10:03 PC.BF.0151-1075/09 1075/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,