Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2009 15:53 880/XLVII/2009 Uchwała nr 880/XLVII/2009 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pisma D. B.* z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
30.07.2009 15:52 879/XLVII/2009 Uchwała Nr 879/XLVII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 798/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2009 r. w sprawie przyjęcia programu reorganizacji SP ZOZ Szpitala Miejskiego ...
30.07.2009 15:31 878/XLVII/2009 Uchwała Nr 878/XLVII/2009 w sprawie uchwalenia Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Ruda Śląska na lata 2009 - 2016.
30.07.2009 15:29 877/XLVII/2009 Uchwała Nr 877/XLVII/2009 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
30.07.2009 15:27 876/XLVII/2009 Uchwała Nr 876/XLVII/2009 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ....
30.07.2009 15:24 875/XLII/2009 Uchwała Nr 875/XLVII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 780/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.04.2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli ...
30.07.2009 15:13 874/XLVII/2009 Uchwała Nr 874/XLVII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji polichromii w łuku tęczowym, remoncie posadzki i ....
30.07.2009 15:10 873/XLVII/2009 Uchwała Nr 873/XLVII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych przy ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej na rzecz Fundacji "Zamek Chudów" z siedzibą w Katowicach.
30.07.2009 15:05 872/XLVII/2009 Uchwała Nr 872/XLVII/2009 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miasta Ruda Śląska stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Miasta Ruda Śląska przyjętego uchwała Nr 955/LIII/2009 Rady Miejskiej ...
30.07.2009 15:00 871/XLVII/2009 Uchwała Nr 871/XLVII/2009 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
30.07.2009 14:56 870/XLVII/2009 Uchwała Nr 870/XLVII/2009 zmieniająca uchwałę Nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008.
30.07.2009 10:07 869/XLVII/2009 Uchwała Nr 869/XLVII/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
30.07.2009 10:03 868/XLVII/2009 Uchwała Nr 868/XLVII/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
30.07.2009 10:01 867/XLVII/2009 Uchwała Nr 867/XLVII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Miasta Ruda Śląska w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ....