Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2009 14:44 NR PC.BF.0151-1140/09 1140/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
04.09.2009 14:06 NR PC.BF.0151-1139/09 1139/09 w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
04.09.2009 13:04 NR PC.BF.0151-1138/09 1138/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
04.09.2009 13:02 NR PC.BF.0151-1137/09 1137/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 884/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu
04.09.2009 13:00 NR PC.BF.0151-1136/09 1136/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 885/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31.08.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu
04.09.2009 12:41 NR PC.BF.0151-1135/09 1135/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ,
04.09.2009 12:40 NR PC.BF.0151-1134/09 1134/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
04.09.2009 12:38 NR PC.BF.0151-1133/09 w sprawi 1133/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
04.09.2009 12:34 NR PC.BF.0151-1132/09 1132/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu
04.09.2009 12:33 NR PC.BF.0151-1131/09 1131/09 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 735 096 zł (słownie: siedemsettrzydzieścipięćtysięcydziewięćdziesiątsześć zł )
04.09.2009 12:32 PC.BF.0151-1130/09 1130/09 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2009 roku,
31.08.2009 14:44 PC.BF.0151-1129/09 1129/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
31.08.2009 14:37 NR PC.BF.0151-1128/09 1128/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
31.08.2009 14:32 PC.BF.0151-1127/09 1127/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
31.08.2009 14:31 PC.BF.0151-1126/09 1126/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
31.08.2009 14:27 PC.BF.0151-1125/09 1125/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
31.08.2009 14:26 NR PC.BF.0151-1124/09 1124/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
31.08.2009 14:24 PC.BF.0151-1123/09 1123/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.08.2009 15:22 PC.BF.0151-1122/09 1122/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 rok dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.08.2009 15:20 PC.BF.0151-1121/09 1121/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
25.08.2009 15:18 PC.BF.0151-1120/09 1120/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań bieżących realizowanych przez powiat
25.08.2009 15:17 PC.BF.0151-1119/09 1119/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.08.2009 15:14 PC.BF.0151-1118/09 1118/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
25.08.2009 15:06 PC.BF.0151-1117/09 1117/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
14.08.2009 13:45 PC.BF.0151-1116/09 1116/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
13.08.2009 13:18 PC.BF.0151-1115/09 1115/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
13.08.2009 13:15 PC.BF.0151- 1114/09 1114/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.08.2009 13:13 PC.BF.0151-1113/09 1113/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i zadaniami
13.08.2009 13:11 PC.BF.0151-1112/09 1112/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.08.2009 13:09 PC.BF.0151-1111/09 1111/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
06.08.2009 09:32 PC.BF.0151-1110/09 1110/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-1098/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień
06.08.2009 09:30 PC.BF.0151-1109/09 1109/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-1096/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 868/XLVII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.07.2009 r.
06.08.2009 09:29 PC.BF.015-1108/09 1108/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
06.08.2009 09:27 PC.BF.0151-1107/09 1107/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
06.08.2009 09:26 PC.BF.0151-1106/09 1106/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami paragrafami,
06.08.2009 09:23 NR PC.BF.0151-1105/09 1105/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
06.08.2009 09:11 NR PC.BF.0151-1104/09 1104/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
06.08.2009 09:09 NR PC.BF.0151-1103/09 1103/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
06.08.2009 09:08 PC.BF.0151-1102/09 1102/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
06.08.2009 09:06 NR PC.BF.0151-1101/09 1101/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
06.08.2009 09:05 PC.BF.0151-1100/09 1100/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
06.08.2009 08:59 PC.BF.0151-1099/09 1099/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,