Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2009 15:23 914/XLVIII/2009 Uchwała nr 914/XLVIII/2009 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania pism D. B.* z dnia 09.01.2009 r., 17.03.2009 r. i 05.05.2009 r. w sprawie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.......
10.09.2009 15:20 912/XLVIII/2009 Uchwała nr 912/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:20 913/XLVIII/2009 Uchwała nr 913/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:19 911/XLVIII/2009 Uchwała nr 911/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:17 909/XLVIII/2009 Uchwała nr 909/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:17 910/XLVIII/2009 Uchwała nr 910/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:08 907/XLVIII/2009 Uchwała nr 907/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:08 908/XLVIII/2009 Uchwała nr 908/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:07 906/XLVIII/2009 Uchwała nr 906/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:05 905/XLVIII/2009 Uchwała nr 905/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 15:04 904/XLVIII/2009 Uchwała nr 904/XLVIII/2009 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
10.09.2009 14:58 903/XLVIII/2009 Uchwała nr 903/XLVIII/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Olkuszu dotyczącego przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej.
10.09.2009 14:54 902/XLVIII/2009 Uchwała nr 902/XLVIII/2009 zmieniająca uchwałę nr 602/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego.......
10.09.2009 14:53 901/XLVIII/2009 Uchwała nr 901/XLVIII/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony ........
10.09.2009 14:49 900/XLVIII/2009 Uchwała nr 900/XLVIII/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów......
10.09.2009 14:47 899/XLVIII/2009 Uchwała nr 899/XLVIII/2009 w sprawie zmiany porozumienia o współpracy w celu stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu - członków GZM.
10.09.2009 14:45 898/XLVIII/2009 Uchwała nr 898/XLVIII/2009 w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej Centrum Aktywności Zawodowej ....
10.09.2009 14:42 897/XLVIII/2009 Uchwała nr 897/XLVIII/2009 w sprawie przystąpienia do Projektu "Śląśka Karta Usług Publicznych" zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II .....
10.09.2009 10:16 896/XLVIII/2009 Uchwała nr 896/XLVIII/2009 w sprawie zmiany uchwały nr 739/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląśka z dnia 26.02.2009 r. w sprawie przeznaczenia środków PFRON ......
10.09.2009 10:12 895/XLVIII/2009 Uchwała nr 895/XLVIII/2009 w sprawie przyjęcia do realizacji: Programu Aktywności Lokalnej "Ekstra - klasa".
10.09.2009 10:06 894/XLVIII/2009 Uchwała nr 894/XLVIII/2009 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych.
10.09.2009 09:18 893/XLVIII/2009 Uchwała nr 893/XLVIII/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy odcinkowi drogi wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Wirku.
10.09.2009 09:16 892/XLVIII/2009 Uchwała nr 892/XLVIII/2009 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ruda Śląska.
10.09.2009 09:13 891/XLVIII/2009 Uchwała nr 891/XLVIII/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej będącej odgałęzieniem ulicy Cypriania Norwida w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Ruda.
10.09.2009 09:11 890/XLVIII/2009 Uchwała nr 890/XLVIII/2009 nadania nazw ulic - odcinkom dróg wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie ulicy Elizy Orzszkowej w Rudzie Śląskiej - Halembie.
10.09.2009 09:08 889/XLVIII/2009 Uchwała nr 889/XLVIII/2009 zmieniająca uchwałę nr 669/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 10.02.2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości .....
10.09.2009 09:05 888/XLVIII/2009 Uchwała nr 888/XLVIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 777/XLIV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.10.2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali ....
10.09.2009 09:04 887/XLVIII/2009 Uchwała nr 887/XLVIII/2009 w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
10.09.2009 09:02 886/XLVIII/2009 Uchwała nr 886/XLVIII/2009 zmieniająca uchwałę nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
09.09.2009 11:59 885/XLVIII/2009 Uchwała nr 885/XLVIII/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
09.09.2009 11:58 884/XLVIII/2009 Uchwała nr 884/XLVIII/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
09.09.2009 11:56 883/XLVIII/2009 Uchwała nr 883/XLVIII/2009 zmieniająca uchwałę nr 60/VI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.01.2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkalnym zasobem miasta Ruda Śląska .....
09.09.2009 11:55 882/XLVIII/2009 Uchwała nr 882/XLVIII/2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
09.09.2009 11:53 881/XLVIII/2009 Uchwała nr 881/XLVIII/2009 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu zabytkowego budynku przy ul. Wolności 6 ...