Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2009 11:44 NR SP.BF.0151-1191/09 1191/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.10.2009 11:41 NR SP.BF.0151-1190/09 1190/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
02.10.2009 11:34 NR SP.BF.0151-1189/09 1189/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji
02.10.2009 11:30 NR SP.BF.0151-1188/09 1188/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 926/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
02.10.2009 11:21 NR SP.BF.0151-1187/09 1187/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 927/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami
02.10.2009 11:02 SP.BF.0151-1186/09 1186/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych miedzy paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczacych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych
02.10.2009 10:30 NR SP.BF.0151-1185/09 1185/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
01.10.2009 11:39 SP.BF.0151-1184/09 1184/09 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2009 r.,
01.10.2009 11:35 SP.BF.0151-1183/09 1183/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących zadań z zakresu administacji rządowej zleconych gminie
01.10.2009 11:23 SP.BF.0151-1182/09 1182/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
01.10.2009 11:21 SP.BF.0151-1181/09 1181/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych
01.10.2009 11:16 SP.BF.0151-1180/09 1180/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
01.10.2009 11:14 SP.BF.0151-1179/09 1179/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
01.10.2009 11:11 SP.BF.0151-1178/09 1178/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.10.2009 11:10 SP.BF.0151-1177/09 1177/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.10.2009 11:08 SP.BF.0151-1176/09 1176/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.10.2009 11:06 SP.BF.0151-1175/09 1175/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.10.2009 11:04 SP.BF.0151-1174/09 1174/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
01.10.2009 11:00 SP.BF.0151-1173/09 1173/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.10.2009 10:58 SP.BF.0151-1172/09 1172/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.10.2009 10:56 SP.BF.0151-1171/09 1171/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.10.2009 10:53 SP.BF.0151-1170/09 1170/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
01.10.2009 10:51 SP.BF.0151-1169/09 1169/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
24.09.2009 11:45 NR SP.BF.0151-1168/09 1168/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 32 1050 1214 1000 0010 0109 0651 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres od 22.09.2009r. do 21.10.2009 r.
24.09.2009 11:43 SP.BF.0151-1167/09 1167/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
24.09.2009 11:35 SP.BF.0151-1166/09 1166/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
24.09.2009 11:33 SP.BF.0151-1165/09 1165/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
24.09.2009 11:32 SP.BF.0151-1164/09 1164/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
24.09.2009 11:30 SP.BF.0151-1163/09 1163/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
24.09.2009 11:28 SP.BF.0151-1162/09 1162/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
24.09.2009 11:27 SP.BF.0151-1161/09 1161/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.09.2009 11:23 SP.BF.0151-1160/09 1160/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
17.09.2009 13:26 NR SP.BF.0151-1159/09 1159/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.09.2009 13:25 NR SP.BF.0151-1158/09 1158/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
17.09.2009 13:23 NR SP.BF.0151-1157/09 1157/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
17.09.2009 13:21 NR SP.BF.0151-1156/09 1156/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.09.2009 13:18 NR SP.BF.0151-1155/09 1155/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
17.09.2009 13:16 NR SP.BF.0151-1154/09 1154/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
17.09.2009 13:14 NR SP.BF.0151-1153/09 1153/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.09.2009 13:11 NR SP.BF.0151-1152/09 1152/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
17.09.2009 13:09 NR SP.BF.0151-1151/09 1151/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami ,
17.09.2009 13:06 NR SP.BF.0151-1150/09 1150/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.09.2009 13:05 NR SP.BF.0151-1149/09 1149/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.09.2009 12:51 NR SP.BF.0151-1148/09 1148/09 zmieniające Zarządzenie Nr PC.BF.0151-1135/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień
17.09.2009 12:47 NR SP.BF.0151-1147/09 1147/09 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925w wysokości 10 428 zł
11.09.2009 10:57 SP.BF.0151-1146/09 1146/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
11.09.2009 10:56 SP.BF.0151-1145/09 1145/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
11.09.2009 10:54 SP.BF.0151-1144/09 1144/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
11.09.2009 10:53 SP.BF.0151-1143/09 1143/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
11.09.2009 10:51 NR SP.BF.0151-1142/09 1142/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę

1 2 następna