Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2009 12:35 934/XLIX/2009 Uchwała Nr 934/XLIX/2009 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
07.10.2009 12:34 933/XLIX/2009 Uchwała Nr 933/XLIX/2009 w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniami ich przebiegu.
07.10.2009 12:32 932/XLIX/2009 Uchwała Nr 932/XLIX/2009 w sprawie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Miasta Ruda Śląska oraz określenia zasad udostępnienia mienia.......
06.10.2009 15:56 931/XLIX/2009 Uchwała Nr 931/XLIX/2009 w sprawie nadania statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej - Zakładowi Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11.
06.10.2009 15:31 930/XLIX/2009 Uchwała Nr 930/XLIX/2009 w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Głównej 11.
06.10.2009 15:29 929/XLIX/2009 Uchwała Nr 929/XLIX/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33.
06.10.2009 15:26 928/XLIX/2009 Uchwała Nr 928/XLIX/2009 zmieniająca uchwałę Nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
06.10.2009 15:21 927/XLIX/2009 Uchwała Nr 927/XLIX/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
06.10.2009 15:20 926/XLIX/2009 Uchwała Nr 926/XLIX/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
06.10.2009 15:17 925/XLIX/2009 Uchwała Nr 925/XLIX/2009 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009.
06.10.2009 14:48 924/XLIX/2009 Uchwała Nr 924/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.10.2009 14:46 923/XLIX/2009 Uchwała Nr 923/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.10.2009 14:44 922/XLIX/2009 Uchwała Nr 922/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.10.2009 14:43 921/XLIX/2009 Uchwała Nr 921/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.10.2009 14:40 920/XLIX/2009 Uchwała Nr 920/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.10.2009 14:38 919/XLIX/2009 Uchwała Nr 919/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.10.2009 14:31 918/XLIX/2009 Uchwała Nr 918/XLIX/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.10.2009 14:27 917/XLIX/2009 Uchwała Nr 917/XLIX/2009 zmieniająca uchwałę Nr 808/XLII/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.06.2005 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym grażami......
06.10.2009 10:07 916/XLIX/2009 Uchwała Nr 916/XLIX/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 871/XLVII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.07.2009 roku w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do Towarzystwa Budownictwa Społecznego....
06.10.2009 10:04 915/XLIX/2009 Uchwała Nr 915/XLIX/2009 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania .....