Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2009 15:43 953/L/2009 Uchwała Nr 953/L/2009 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi P. W.* z dnia 22.09.2009 r. na działalności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
04.11.2009 15:42 952/L/2009 Uchwała 952/L/2009 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do realizacji w 2010 r. inwestycji w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012".
04.11.2009 15:30 951/L/2009 Uchwała Nr 951/L/2009 w sprawie umocowania do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.
04.11.2009 14:17 950/L/2009 Uchwała Nr 950/L/2009 w sprawie nadania statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej - Zakładowi Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej.
04.11.2009 13:59 949/L/2009 Uchwała Nr 949/L/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 739/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2009 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych......
04.11.2009 13:53 948/L/2009 Uchwała Nr 948/L/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym......
04.11.2009 13:49 947/L/2009 Uchwała Nr 947/L/2009 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania.......
04.11.2009 13:45 946/L/2009 Uchwała Nr 946/L/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
04.11.2009 13:34 945/L/2009 Uchwała Nr 945/L/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
04.11.2009 11:42 944/L/2009 Uchwała Nr 944/L/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
04.11.2009 11:40 943/L/2009 Uchwała Nr 943/L/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
04.11.2009 11:34 942/L/2009 Uchwała Nr 942/L/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląśka.
04.11.2009 11:30 941/L/2009 Uchwała Nr 941/L/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
04.11.2009 11:24 940/L/2009 Uchwała Nr 940/L/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Gabrieli Zapolskiej w Rudzie Śląskiej - Halembie.
04.11.2009 11:22 939/L/2009 Uchwała Nr 939/L/2009 w sprawie przyznania właścicielom tworzącym wspólnotę mieszkaniową nieruchomości "Barbara" dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich budynków......
04.11.2009 11:17 938/L/2009 Uchwała Nr 938/L/2009 zmieniająca uchwałę Nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
04.11.2009 11:02 937/L/2009 Uchwała Nr 937/L/2009 w sprawie zmiany planu wydatków Gminneo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
04.11.2009 11:01 936/L/2009 Uchwała Nr 936/L/2009 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
04.11.2009 10:57 935/L/2009 Uchwała Nr 935/L/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.