Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2009 15:12 NR SP.BF.0151-1308/09 1308/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.12.2009 15:10 NR SP.BF.0151-1307/09 1307/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
09.12.2009 15:09 NR SP.BF.0151-1306/09 1306/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.12.2009 15:08 NR SP.BF.0151-1305/09 1305/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
09.12.2009 15:07 NR SP.BF.0151-1304/09 1304/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
09.12.2009 15:05 NR SP.BF.0151-1303/09 1303/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 956/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiat na rok 2009
09.12.2009 15:03 NR SP.BF.0151-1302/09 1302/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 957/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta
09.12.2009 14:59 NR SP.BF.0151-1301/09 1301/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.12.2009 14:57 NR SP.BF.0151-1300/09 1300/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.12.2009 14:55 NR SP.BF.0151-1299/09 1299/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
09.12.2009 14:53 NR SP.BF.0151-1298/09 1298/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
09.12.2009 14:51 NR SP.BF.0151-1297/09 1297/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
09.12.2009 14:49 NR SP.BF.0151-1296/09 1296/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.12.2009 14:44 NR SP.BF.01514-1295/09 1295/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.12.2009 14:42 NR SP.BF.0151-1294/09 1294/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.12.2009 14:56 NR SP.BF.0151-1293/09 1293/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
03.12.2009 14:54 NR SP.BF.0151-1292/09 1292/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
03.12.2009 14:50 NR SP.BF.0151-1291/09 1291/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
03.12.2009 14:47 NR SP.BF.0151-1290/09 1290/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r.
03.12.2009 13:37 NR SP.BF.0151- 1289/09 1289/09 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 168 332, 41 zł
26.11.2009 14:10 NR SP.BF.0151-1288/09 1288/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 14:08 NR SP.BF.0151-1287/09 1287/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 14:06 NR SP.BF.0151-1286/09 1286/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
26.11.2009 14:04 NR SP.BF.0151-1285/09 1285/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 14:01 NR SP.BF.0151-1284/09 1284/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 13:58 NR SP.BF.0151-1283/09 1283/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 13:57 NR SP.BF.0151-1282/09 1282/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 13:55 NR SP.BF.0151-1281/09 1281/09 zmieniające Zarządzenie Nr SP.BF.0151-1258/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień
26.11.2009 13:53 NR SP.BF.0151-1280/09 1280/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
26.11.2009 13:50 NR SP.BF.0151-1279/09 1279/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
26.11.2009 13:49 NR SP.BF.0151-1278/09 1278/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 13:48 NR SP.BF.0151-1277/09 1277/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 13:47 NR SP.BF.0151-1276/09 1276/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
26.11.2009 13:45 NR SP.BF.0151-1275/09 1275/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
26.11.2009 13:42 NR SP.BF.0151-1274/09 1274/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
26.11.2009 13:41 NR SP.BF.0151-1273/09 1273/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
26.11.2009 13:40 NR SP.BF.0151-1272/09 1272/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez pow
26.11.2009 13:38 NR SP.BF.0151-1271/09 1271/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.11.2009 13:33 NR SP.BF.0151-1270/09 1270/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
18.11.2009 13:28 NR SP.BF.0151-1269/09 1269/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami,
18.11.2009 13:25 NR SP.BF.0151-1268/09 1268/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
17.11.2009 13:37 NR SP.BF.0151-1267/09 1267/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.11.2009 13:35 NR SP.BF.0151-1266/09 1266/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.11.2009 13:34 NR SP.BF.0151-1265/09 1265/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
17.11.2009 13:33 NR SP.BF.0151-1264/09 1264/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
17.11.2009 13:31 NR SP.BF.0151-1263/09 1263/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
17.11.2009 13:30 NR SP.BF.0151-1262/09 1262/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,
17.11.2009 13:27 NR SP.BF.0151-1261/09 1261/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
17.11.2009 13:25 NR SP.BF.0151-1260/09 1260/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
17.11.2009 13:22 NR SP.BF.0151-1259/09 1259/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009,

1 2 następna