Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2009 14:31 SP.BF.0151-1387/09 1387/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 14:30 SP.BF.0151-1386/09 1386/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2009 14:28 NR SP.BF.0151-1385/09 1385/09 zmieniające Zarządzenie Nr SP.BF.0151-1371/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.12.2009 14:26 SP.BF.0151-1384/09 1384/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 14:25 NR SP.BF.0151-1383/09 1383/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.12.2009 14:24 SP.BF.0151-1382/09 1382/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.12.2009 14:23 NR SP.BF.0151-1381/09 1381/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.12.2009 14:22 SP.BF.0151-1380/09 1380/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
31.12.2009 14:21 SP.BF.0151-1379/09 1379/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.12.2009 14:19 NR SP.BF.0151-1378/09 1378/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 14:16 NR SP.BF.0151-1377/09 1377/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2009 14:15 SP.BF.0151-1376/09 1376/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 986/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta
31.12.2009 14:13 SP.BF.0151-1375/09 1375/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 985/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:46 SP.BF.0151-1374/09 1374/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:45 SP.BF.0151-1373/09 1373/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2009 13:44 SP.BF.0151-1372/09 1372/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.12.2009 13:43 SP.BF.0151-1371/09 1371/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:42 NR SP.BF.0151-1370/09 1370/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:40 SP.BF.0151-1369/09 1369/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:39 NR SP.BF.0151-1368/09 1368/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:37 SP.BF.0151-1367/09 1367/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:36 SP.BF.0151-1366/09 1366/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:35 SP.BF.0151-1365/09 1365/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2009 13:34 SP.BF.0151-1364/09 1364/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
31.12.2009 13:33 SP.BF.0151-1363/09 1363/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:31 SP.BF.0151-1362/09 1362/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:29 SP.BF.0151-1361/09 1361/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
31.12.2009 13:28 SP.BF.0151-1360/09 1360/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:26 SP.BF.0151-1359/09 1359/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2009 13:25 SP.BF.0151-1358/09 1358/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
31.12.2009 13:23 NR SP.BF.0151-1357/09 1357/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.12.2009 13:22 SP.BF.0151-1356/09 1356/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2009 13:20 SP.BF.0151-1355/09 1355/09 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010,
21.12.2009 15:45 NR SP.BF.0151-1353/09 1353/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
21.12.2009 15:43 NR SP.BF.0151-1352/09 1352/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych prze
21.12.2009 15:31 NR SP.BF.0151-1351/09 1351/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2009 15:29 NR SP.BF.0151-1350/09 1350/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
21.12.2009 15:26 NR SP.BF.0151-1349/09 1349/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
21.12.2009 15:23 NR SP.BF.0151-1348/09 1348/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
21.12.2009 15:22 NR SP.BF.0151-1347/09 1347/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2009 15:19 NR SP.BF.0151-1346/09 1346/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.12.2009 15:13 NR SP.BF.0151-1345/09 1345/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
21.12.2009 15:03 NR SP.BF.0151-1344/09 1344/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
21.12.2009 15:01 NR SP.BF.0151-1343/09 1343/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
21.12.2009 14:58 NR SP.BF.0151-1342/09 1342/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
21.12.2009 14:54 NR SP.BF.0151-1341/09 1341/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat
21.12.2009 14:53 NR SP.BF.0151-1340/09 1340/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
21.12.2009 14:47 NR SP.BF.0151-1339/09 1339/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.12.2009 14:45 NR SP.BF.0151-1338/09 1338/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i zadaniami
21.12.2009 14:43 NR SP.BF.0151-1337/09 1337/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

1 2 następna