Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2009 13:23 1000/LIII/2009 Uchwała Nr 1000/LIII/2009 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
31.12.2009 13:21 999/LIII/2009 Uchwała Nr 999/LIII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń biurowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej z siedzibą....
31.12.2009 13:17 998/LIII/2009 Uchwała Nr 998/LIII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 965/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego..
31.12.2009 13:14 997/LIII/2009 Uchwała Nr 997/LIII/2009 w sprawie uchylenia uchwały Nr 626/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 roku.
31.12.2009 13:12 996/LIII/2009 Uchwała Nr 996/LIII/2009 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski"....
31.12.2009 13:10 995/LIII/2009 Uchwała Nr 995/LIII/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d.
31.12.2009 13:09 994/LIII/2009 Uchwała Nr 994/LIII/2009 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
31.12.2009 13:08 993/LIII/2009 Uchwała Nr 993/LIII/2009 zmieniająca Uchwałę 739/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.02.2009 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych......
31.12.2009 13:06 992/LIII/2009 Uchwała Nr 992/LIII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śłąskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej....
31.12.2009 13:04 991/LIII/2009 Uchwała Nr 991/LIII/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej ogałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
31.12.2009 13:03 990/LIII/2009 Uchwała Nr 990/LIII/2009 w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
31.12.2009 13:01 989/LIII/2009 Uchwała Nr 989/LIII/2009 w sprawie wniesienia udziałów do spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
31.12.2009 13:00 988/LIII/2009 Uchwała Nr 988/LIII/2009 w sprawie wniesienia nowych udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
31.12.2009 12:58 987/LIII/2009 Uchwała Nr 987/LIII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
31.12.2009 10:38 986/LIII/2009 Uchwała Nr 986/LIII/2009 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
31.12.2009 10:37 985/LIII/2009 Uchwała Nr 985/LIII/2009 w sprawie zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009.
31.12.2009 10:35 984/LIII/2009 Uchwała Nr 984/LIII/2009 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010.