Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2011 13:41 SP.ORG.0151-327/10 327/10 w sprawie Zakładowych Zasad Rachunkowości
19.01.2011 14:43 SP.ORG.0151-007/10 007/10 w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Rudzie Śląskiej
19.01.2011 14:40 SP.ORG.0151-006/10 006/10 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności: „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
21.12.2010 14:43 SP.ORG.0151-005/10 005/10 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 14:41 SP.ORG.0151-004/10 004/10 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 14:39 SP.ORG.0151-003/10 003/10 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
21.12.2010 14:37 SP.ORG.0151-002/10 002/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
14.12.2010 09:54 SP.ORG.0151-001/10 001/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
09.12.2010 15:57 SP.ORG.0151-339/10 339/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
09.12.2010 15:54 SP.ORG.0151-338/10 338/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Księgowości Budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansow z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
09.12.2010 15:33 SP.ORG.0151-337/10 337/10 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
26.11.2010 09:03 SP.ORG.0151-336/10 336/10 w sprawie odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
25.11.2010 15:31 SP.ORG.0151-335/10 335/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Wydziale Budżetu i Finansow z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
25.11.2010 15:30 SP.ORG.0151-334/10 334/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
25.11.2010 15:29 SP.ORG.0151-333/10 333/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
25.11.2010 15:27 SP.ORG.0151-332/10 332/10 w sprawie powołania Zespołu ds. uporządkowania spraw własnościowych sieci oświetlenia ulicznego
16.11.2010 10:32 SP.ORG.0151-331/10 331/10 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska Polityki Jakości
16.11.2010 10:28 SP.ORG.0151-330/10 330/10 w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia standardów informacji dla „Przejrzystej strony BIP"
16.11.2010 10:22 SP.ORG.0151-329/10 329/10 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.11.2010 10:21 SP.ORG.0151-328/10 328/10 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta
16.11.2010 10:17 SP.ORG.0151-326/10 326/10 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Organizacyjnego Straży Miejskiej z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.11.2010 10:08 SP.ORG.0151-325/10 325/10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
16.11.2010 10:03 SP.ORG.0151-324/10 324/10 zmieniające Zarządzenie nr PC.ORG.0151-158/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez Miasto Ruda Śląska
20.10.2010 09:21 SP.ORG.0151-323/10 323/10 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 15.10.2010r. do 30.04.2011r.
20.10.2010 09:18 SP.ORG.0151-322/10 322/10 w sprawie wykonywania czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
20.10.2010 09:15 SP.ORG.0151-321/10 321/10 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno - materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
20.10.2010 09:07 SP.ORG.0151-320/10 320/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta, Skarbnikowi Miasta i Sekretarzowi Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
14.10.2010 08:38 SP.ORG.0151-319/10 319/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
01.10.2010 13:38 SP.ORG.0151-318/10 318/10 zmieniające Zarządzenie Nr SOR.ORG.0151-39/06 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego miasta Ruda Śląska
30.09.2010 09:20 SP.ORG.0151-317/10 317/10 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych
20.09.2010 14:37 SP.ORG.0151-316/10 316/10 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego zakresie zapobiegania i ograniczenia zdrowotnych skutków palenia tytoniu
07.09.2010 15:12 SP.ORG.0151-315/10 315/10 w sprawie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
02.09.2010 09:25 SP.ORG.0151-314/10 314/10 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego w celu spełnienia dyrektyw unijnych
24.08.2010 11:05 SP.ORG.0151-313/10 313/10 w sprawie określenia wzoru wniosku o przydzielenie lokalu z zasobów komunalnych organizacjom pozarządowym oraz określenia zasad kontroli efektywności wykorzystania lokalu na realizację zadań objętych umową
24.08.2010 11:01 SP.ORG.0151-312/10 312/10 w sprawie ustalenia formy druków materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta
24.08.2010 10:54 SP.ORG.0151-311/10 311/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Zastępcom Prezydenta Miasta nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta realizowanych przez inne jednostki i podmioty
29.07.2010 09:24 SP.ORG.0151-310/10 310/10 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.07.2010 09:10 SP.ORG.0151-309/10 309/10 w sprawie ustalenia Regulaminu umundurowania i dystynkcji funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
16.07.2010 13:29 SP.ORG.0151-308/10 308/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.07.2010 14:19 SP.ORG.0151-307/10 307/10 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska”
15.07.2010 13:58 SP.ORG.0151-306/10 306/10 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania wewnętrznej kontroli instytucjonalnej”
08.07.2010 11:38 SP.ORG.0151-305/10 305/10 w sprawie złożenia oświadczenia majątkowego pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
08.07.2010 11:23 SP.ORG.0151-304/10 304/10 zmieniające zasady zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek oraz wizytówek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
29.06.2010 13:25 SP.ORG.0151-303/10 303/10 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia programu racjonalizacji wydatków budżetowych i zwiększenia dochodów budżetu miasta
29.06.2010 13:23 SP.ORG.0151-302/10 302/10 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
29.06.2010 13:08 SP.ORG.0151-301/10 301/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowywania i wydawania upoważnień pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
23.06.2010 09:13 SP.ORG.0151-300/10 300/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu przekazanego w ramach projektu SEKAP w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.06.2010 09:08 SP.ORG.0151-299/10 299/10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
22.06.2010 10:45 SP.ORG.0151-298/10 298/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ruda Śląska
22.06.2010 10:35 SP.ORG.0151-297/10 297/10 zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska

1 2 następna