Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2010 09:19 SP.BF.0151-1616/10 1616/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących
03.09.2010 09:35 SP.BF.0151-1621/10 1621/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez gminę
03.09.2010 09:32 SP.BF.0151-1620/10 1620/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
03.09.2010 09:28 SP.BF.0151-1619/10 1619/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1137/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta
03.09.2010 09:25 SP.BF.0151-1618/10 1618/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.09.2010 09:20 SP.0151-1617/10 1617/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.09.2010 09:17 SP.BF.0151-1615/10 1615/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
03.09.2010 09:10 SP.BF.0151-1614/10 1614/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
03.09.2010 09:07 SP.BF.0151-1613/10 1613/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
03.09.2010 09:03 SP.BF.0151-1612/10 1612/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1136/LXVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.08.2010 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
03.09.2010 08:25 SP.BF.0151-1611/10 1611/10 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2010 roku
24.08.2010 10:48 SP.BF.0151-1604/10 1604/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67105012141000002267951925 w wysokości 4.179.307,51 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych 51/100) (...)
23.08.2010 10:52 SP.BF.0151-1610/10 1610/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2010 10:48 SP.BF.0151-1609/10 1609/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2010 10:47 SP.BF.0151-1608/10 1608/10w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
23.08.2010 10:46 SP.BF.0151-1607/10 1607/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
23.08.2010 10:45 SP.BF.0151-1606/10 1606/10w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.08.2010 10:43 SP.BF.0151-1605/10 1605/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
19.08.2010 09:25 SP.BF-0151-1603/10 1603/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.08.2010 09:24 SP.BF-0151-1602/10 1602/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.08.2010 09:23 SP.BF-0151-1601/10 1601/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.08.2010 09:21 SP.BF.0151-1600/10 1600/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.08.2010 09:19 SP.BF.0151-1599/10 1599/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2010 17:52 SP.BF.0151-1598/10 1598/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
12.08.2010 13:58 SP.BF.0151-1597/10 1597/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
12.08.2010 13:57 SP.BF.0151-1596/10 1596/10 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.08.2010 13:56 SP.BF.0151-1595/10 1595/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
12.08.2010 13:54 SP.BF.0151-1594/10 1594/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych (...)
12.08.2010 13:53 SP.BF.0151-1593/10 1593/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
12.08.2010 13:51 SP.BF.0151-1592/10 1592/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1131/LXIV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 09.08.2010 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
12.08.2010 13:48 SP.BF.0151-1591/10 1591/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1130/LXIV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 09.08.2010r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu (...)
12.08.2010 13:45 SP.BF.0151-1590/10 1590/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
12.08.2010 13:43 SP.BF.0151-1589/10 1589/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2010 13:41 SP.BF.0151-1588/10 1588/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.08.2010 17:10 SP.BF.0151-1587/10 1587/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
05.08.2010 17:09 SP.BF.0151-1586/10 1586/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na pods
05.08.2010 17:07 SP.BF.0151-1585/10 1585/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
05.08.2010 17:05 SP.BF.0151-1584/10 1584/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.08.2010 17:04 SP.BF.0151-1583/10 1583/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.08.2010 16:40 SP.BF.0151-1582/10 1582/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.08.2010 16:38 SP.BF.0151-1581/10 1581/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami