Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2011 11:46 PR.0057-928/10 Interpelacja Nr PR.0057-928/10 w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w mieszkaniu
31.01.2011 11:42 PR.0057-927/10 Interpelacja Nr PR.0057-927/10 w sprawie zawilgocenia mieszkania
31.01.2011 11:26 PR.0057-926/10 Interpelacja Nr PR.0057-926/10 w sprawie przyznania lokalu socjalnego
31.01.2011 11:23 PR.0057-925/10 Interpelacja Nr PR.0057-925/10 w sprawie zatrudnienia oraz wielkości wynagrodzeń pana Norberta Rózgi w latach 2006 - 2010.
31.01.2011 11:19 PR.0057-94/10 Interpelacja Nr PR.0057-924/10 w sprawie drogi, chodników oraz rozbiórki nie zamieszkałego budynku.
31.01.2011 11:15 PR.0057-923/10 Interpelacja Nr PR.0057-923/10 w sprawie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
31.01.2011 11:10 PR.0057-922/10 Interpelacja Nr PR.0057-922/10 w sprawie uwagmieszkańców dzielnicy Chebzie
31.01.2011 11:07 PR.0057-921/10 Interpelacja Nr PR.0057-921/10 w sprawie utwardzenia nawierzchni
31.01.2011 11:05 PR.0057-920/10 Interpelacja Nr PR.0057-920/10 w sprawie posadowienia ławek parkowych
31.01.2011 10:51 PR.0057-919/10 Interpelacja Nr PR.0057-919/10 w sprawie możliwości przyspieszenia przydziału lokalu mieszkalnego
31.01.2011 10:46 PR.0057-918/10 Interpelacja Nr PR.0057-918/10 w sprawie przwozu mieszkańców, którzy korzystają z osinobusu, który przewozi mieszkańców na cmentarz w Rudzie Śl. 1
31.01.2011 10:44 PR.0057-917/10 Interpelacja Nr PR.0057-917/10 w sprawie prześwietlenia topoli przy ul. Zabrzańskiej - Narcyzów
31.01.2011 10:43 PR.0057-916/10 Interpelacja Nr PR.0057-916/10 w sprawie wykonania chodnika
31.01.2011 10:40 PR.0057-915/10 Interpelacja Nr PR.0057-915/10 w sprawie dziury w jezdni na ul. Leśnej; wyrysowania koperty dla miejsca parkowania dla inwalidy
31.01.2011 10:35 PR.0057-914/10 Interpelacja nr PR.0057-914/10 w sprawie uregulowania płatności za teren przejęty przez most przy utwardzeniu drogi na ul. Borową
31.01.2011 10:33 PR.0057-913/10 Interpelacja Nr PR.0057-913/10 w sprawie uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego infrastruktury drogowej wokół garaży położonych przy ul. Bielszowickiej
31.01.2011 10:31 PR.0057-912/10 Interpelacja Nr PR.0057-912/10 w sprawie wybudowania odcinka uliczki osiedlowej o długości 25 m w latach 2011 - 2014
31.01.2011 10:28 PR.0057-911/10 Interpelacja Nr PR.0057-911/10 w sprawie informacyjnej
31.01.2011 10:18 PR.0057-910/10 Interpelacja Nr PR.0057-910/0 w sprawie dokonania prześwitleń drzew rosnących wzdłuż chodnika przy południowej części budynku publicznej przychodni przy ul. Pokoju 4
31.01.2011 10:15 PR.0057-909/10 Interpelacja Nr PR.0057-909/10 w sprawie likwidacji grafiti na przedniej stronie krzyża przy ul. Okopowej, przy ogrodzeniu terenów Szkoły Podst. Nr 16
31.01.2011 10:11 PR.0057=908/10 Interpelacja Nr PR.0057-908/10 w sprawie zaległości w zapłacie przez Urząd Miasta oraz spółki gminne za wykonane usługi oraz zakupione materiały
31.01.2011 10:07 PR.0057-907/10 Interpelacja Nr PR.0057-907/10 w sprawie remontu ulicy Karola Goduli
31.01.2011 10:04 PR.0057-906/10 Interpelacja Nr PR.0057-906/10 w sprawie nieterminowego wywozu posegregowanych śmieci
31.01.2011 09:57 PR.0057-905/10 Interplacja Nr PR.0057-905/10 w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 5.03.2010 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej
15.10.2010 12:01 PR.0057-904/10 Interpelacja Nr PR.0057-904/10 w sprawie wycięcia drzewa iglastego przy budynku w Rudzie Śląskiej 1
15.10.2010 12:00 PR.0057-903/10 Interpelacja Nr PR.0057-903/10 w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Kaczmarka
15.10.2010 11:58 PR.0057-902/10 Interpelacja Nr PR.0057-902/10 w sprawie linii autobusowej nr 121
15.10.2010 11:55 PR.0057-901/10 Interpelacja Nr PR.0057-901/10 w sprawie wycinki drzew, likwidacji zagrożeń uszkodzenia sieci elektroenergetycznej
15.10.2010 11:53 PR.0057-900/10 Interpelacja Nr PR.0057-900/10 w sprawie wprowadzenia korekty do projektu rewitalizacji osiedla robotniczego Kaufhaus
15.10.2010 11:51 PR.0057-899/10 Interpelacja Nr PR.0057-899/10 w sprawie odpowiedzi Wydziału Dróg i Mostów na propozycje do budżetu Miasta na 2011 rok
15.10.2010 11:49 PR.0057-898/10 Interpelacja Nr PR.0057-898/10 w sprawie odwołania z stanowiska p. dr. Rudnickiej
15.10.2010 11:47 PR.0057-897/10 Interpelacja Nr PR.0057-897/10 w sprawie postawienia znaku zatrzymania się (B-36) przy ul. Wawelskiej 7
15.10.2010 11:45 PR.0057-896/10 Interpelacja Nr PR.0057-896/10 w sprawie możliwości wykupienia dzerżawionego gruntu
15.10.2010 11:43 PR.0057-895/10 Interpelacja Nr PR.0057-895/10 w sprawie udzielenia informacji
15.10.2010 11:41 PR.0057-894/10 Interpelacja Nr PR.0057-894/10 w sprawie prac związanych z prowadzeniem kanalizacji przy ul. Poniatowskiego w Halembie - Kłodnicy
15.10.2010 11:37 PR.0057-893/10 Interpelacja Nr PR.0057-893/10 w sprawie utworzenia wysepki rozdzielającej pasy ruchu w rejonie ulicy Poniatowskiego i dalszych usytuowanych po tej stronie Kłodnicy
15.10.2010 11:35 PR.0057-892/10 Interpelacja Nr PR.0057-892/10 w sprawie kosztów za korzystanie z miejskich przedszkoli
15.10.2010 11:32 PR.0057-891/10 Interpelacja Nr PR.0057-891/10 w sprawie prac remontowych prowadzonych w budynku byłego Domu Kultury w Halembie
15.10.2010 11:30 PR.0057-890/10 Interpelacja Nr PR.0057-890/10 w sprawie interwencji mieszkańców ul. Górnej w Bielszowicach
15.10.2010 11:27 PR.0057-889/10 Interpelacja Nr PR.0057-889/10 w sprawie cen biletów za korzystanie z prowadzonych przez MOSiR basenów
15.10.2010 11:24 PR.0057-888/10 Interpelacja Nr PR.0057-888/10 w sprawie stanu technicznego jedynej drogi dojazdowej przy ul. Kłodnickiej 91
15.10.2010 11:22 PR.0057-887/10 Interpelacja Nr PR.0057-887/10 w sprawie kryteriów jakie zdecydują o włączeniu ogrzewania w szpitalu miejskim
15.10.2010 11:19 PR.0057-886/10 Interpelacja Nr PR.0057-886/10 w sprawie przyjęcia stałych i jasnych kryteriów realizowania inwestycji związanych z remontami i budową nowych obiektów infrastruktury spotrowej przy placówkach ...
15.10.2010 11:17 PR.0057-885/10 Interpelacja Nr PR.0057-885/10 w sprawie dokonania wizji w Gimnazjum nr 8 i o jak najszybszą wymianę okien i drzwi wejściowych do szkoły
15.10.2010 11:15 PR.0057-884/10 Interpelacja Nr PR.0057-884/10 w sprawie dokończenia remontu i zabezpieczenia okien w Szkole Podstawowej nr 15
15.10.2010 11:13 PR.0057-883/10 Interpelacja Nr PR.0057-883/10 w sprawie oświetlenia chdnika przy ul. Brodzińskiego w Halembie
15.10.2010 11:10 PR.0057-882/10 Interpelacja Nr PR.0057-882/10 w sprawie zamontowania na wyjeździe z ul. Smolenia w Nowym Bytomiu lustra umożliwiającego obserwowanie ul. Objazdowej ze strony prawej
15.10.2010 11:08 PR.0057-881/10 Interpelacja Nr PR.0057-881/10 w sprawie rozważenia zakupu skokochronu
15.10.2010 11:06 PR.0057-880/10 Interpelacja Nr PR.0057-880/10 w sprawie wykonania oświetlenia przejść dla pieszych
15.10.2010 10:55 PR.0057-879/10 Interpelacja Nr PR.0057-879/10 w sprawie nawiezienia stosownym materiałem i utwardzenia drogi dojazdowej do garaży położonych przy ul. Lisiej w Nowym Bytomiu

1 2 3 4 5 6 następna