Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2012 12:10 PR.0003.249.2011 Interpelacja Nr PR.0003.249.2011 w sprawie ponownego zawieszenia tablicy informacyjnej na ścianie narożnej domu przy wylocie ulicy Janasa i Wolności (naprzeciw krzyża)
02.01.2012 12:09 PR.0003.248.2011 Interpelacja Nr PR.0003.248.2011 w sprawie doświetlenia i utwardzenia fragmentu ul. Starej w Ruzie Śląskiej- Chebziu
02.01.2012 12:07 PR.0003.247.2011 Interpelacja Nr PR.0003.247.2011 w sprawie remontu ulicy Władysława Żeleńskiego w Rudzie Śląskiej - Rudzie
02.01.2012 12:04 PR.0003.246.2011 Interpelacja Nr PR.0003.246.2011 w sprawie wybudowania chodników między rondem skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Kłodnickiej
02.01.2012 12:03 PR.0003.245.2011 Interpelacja Nr PR.0003.245.2011 w sprawie zabudowania bankomatu w Rudzie Południowej
19.12.2011 12:04 PR.0003.244.2011 Interpelacja Nr PR.0003.244.2011 w sprawie gospodarki wodami opadowymi przy ulicy Bytomskiej w Orzegowie.
19.12.2011 12:03 PR.0003.243.2011 Interpelacja Nr PR.0003.243.2011 w sprawie poprawy stanu nawierzchni chodnika przy ulicy Bytomskiej między numerami 24 - 56.
19.12.2011 12:02 PR.0003.242.2011 Interpelacja Nr PR.0003.242.2011 w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Karola Goduli
15.12.2011 10:20 PR.0003.241.2011 Interpelacja Nr PR.0003.241.2011 w sprawie wycięcia drzew na ul. Wolności w Rudzie Śląskiej 1
15.12.2011 10:19 PR.0003.240.2011 Interpelacja Nr PR.0003.240.2011 w sprawie uruchomienia dodatkowego kursu linii autobusowej Nr 155.
15.12.2011 10:14 PR.0003.239.2011 Interpelacja Nr PR.0003.239.2011 w sprawie prześwietlenia względnie wycięcia drzew na tyłach budynku przy ul. Solskiego 13
05.12.2011 13:38 PR.0003.238.2011 Interpelacja Nr PR.0003.238.2011 w sprawie pasów dla pieszych i parkingu przy ul. Bytomskiej.
05.12.2011 12:25 PR.0003.237.2011 Interpelacja Nr PR.0003.237.2011 w sprawie chodnika przy ul. Tulipanów w Rudzie Śląskiej 1
05.12.2011 12:24 PR.0003.236.2011 Interpelacja Nr PR.0003.236.2011 w sprawie uporządkowania terenu wokół stołu do tenisa przy ulicy Mateusza w Orzegowie
05.12.2011 12:22 PR.0003.235.2011 Interpelacja Nr PR.0003.235.2011 w sprawie uporządkowania niskiej zieleni wzdłuż chodnika łączącego ulicę Ziętka z ulicą Piaseczną w Orzegowie
05.12.2011 12:20 PR.0003.234.2011 Interpelacja Nr PR.0003.234.2011 w sprawie zanieczyszczeń przyrody w Orzegowie
05.12.2011 12:18 PR.0003.233.2011 Interpelacja Nr PR.0003.233.2011 w sprawie naprawy chodnika przy ul. Imieli obok postoju taksówek oraz oczyszczenia ww. terenu.
05.12.2011 12:14 PR.0003.232.2011 Interpelacja Nr PR.0003.232.2011 w sprawie dalszych losów gruntów budowlanych w Orzegowie przekazanych TBS
05.12.2011 12:12 PR.0003.231.2011 Interpelacja Nr PR.0003.231.2011 w sprawie porządku na parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Nowym Bytomiu
05.12.2011 12:10 PR.0003.229.2011 Wniosek Nr PR.0003.229.2011 w sprawie inwestycji "budowa Rynku" do Wydziału Inwestycji
05.12.2011 12:10 PR.0003.230.2011 Interpelacja Nr PR.0003.230.2011 w sprawie niskorosnących gałęzi drzew
05.12.2011 12:07 PR.0003.228.2011 Interpelacja Nr PR.0003.228.2011 w sprawie przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej 1 ul. Wolności na wysokości ulicy Bujoczka
05.12.2011 11:34 PR.0003.227.2011 Interpelacja Nr PR.0003.227.2011 w sprawie ponowienia interpelacji z dn. 16.12.2010 r. w sprawie plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera roku.
05.12.2011 11:33 PR.0003.226.2011 Interpelacja Nr PR.0003.226.2011 w sprawie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej
05.12.2011 11:31 PR.0003.225.2011 Interpelacja Nr PR.0003.225.2011 w sprawie przekazania na następnej sesji informacji o planach ekslpoatacyjnych Kopalni "Pokój", "Halemba" i "Bielszowice"
05.12.2011 11:30 PR.0003.224.2011 Interpelacja Nr PR.0003.224.2011 w sprawie uzupełnienia słupków ograniczających wjazd pojazdów na deptak przy ul. Porębskiej
05.12.2011 11:26 PR.0003.223.2011 Interpelacja Nr PR.0003.223.2011 w spr. wykluczenia przez władze MOSIR-u z Amatorskich Otwartych Mistrzostw w Pływaniu dzieci i młodzieży z Ruda Śl. zrzeszonych w Śląskim Okręgowym Związku Pływackim
05.12.2011 11:25 PR.0003.222.2011 Interpelacja Nr PR.0003.222.2011 w sprawie garaży przy ul. Wieniawskiego
18.11.2011 09:05 PR.0003.221.2011 Interpelacja Nr PR.0003.221.2011 w sprawie odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w kwocie 1000 zł.
28.10.2011 10:20 PR.0003.220.2011 Interpelacja Nr PR.0003.220.2011 w sprawie ustawienia znaków informacyjnych.
28.10.2011 10:19 PR.0003.219.2011 Interpelacja Nr PR.0003.219.2011 w sprawie remontu krzyża w miejscu upamiętniającym były cmentarz przy ul. Osiedlowej.
28.10.2011 10:18 PR.0003.218.2011 Interpelacja Nr PR.0003.218.2011 w sprawie wysepki dzielącej przejście dla pieszych w okolicach cmentarza komunalnego na 1 Maja.
28.10.2011 10:17 PR.0003.217.2011 Interpelacja Nr PR.0003.217.2011 w sprawie identyfikacji psów na terenie miasta Ruda Śląska.
28.10.2011 10:15 PR.0003.216.2011 Interpelacja Nr PR.0003.216.2011 w sprawie zlikwidowania niebezpiecznej przeszkody pomiędzy budynkami przy ul. Janasa 26 i 28 w dzielnicy Ruda.
28.10.2011 10:13 PR.0003.215.2011 Interpelacja Nr PR.0003.215.2011 w sprawie wykonania przycinki drzewa, krzewów oraz żywopłotu obok budynku przy ul. Szarotek 2
28.10.2011 10:08 PR.0003.214.2011 Interpelacja Nr PR.0003.214.2011 w sprawie wyrównania terenów miejsc parkingowych od strony wschodniej obok budynku przy ul. Piernikarczyka w Rudzie Śląskiej 11.
28.10.2011 10:06 PR.0003.213.2011 Interpelacja Nr PR.0003.213.2011 w sprawie montażu oświetlenia pomiędzy ul. Dunajewskiego 5, 7 9, 11 a ul. Kędzierzyńską.
28.10.2011 10:05 PR.0003.212.2011 Interpelacja Nr PR.0003.212.2011 w sprawie braku ciągłości ekranów dżwiękoszczelnych wzdłuż DTŚ.
28.10.2011 10:00 PR.0003.211.2011 Interpelacja Nr PR.0003.211.2011 w sprawie sprawdzenia rzeki Czerniawki przy ul. Klary.
28.10.2011 09:58 PR.0003.210.2011 Interpelacja Nr PR.0003.210.2011 w sprawie odorów z przedsiębiorstw PUK Sp. z o.o. oraz Zakładów Mięsnych Madej & Wróbel
28.10.2011 09:56 PR.0003.209.2011 Interpelacja NrPR.0003.209.2011 w sprawie ustawienia znaków ograniczenia prędkości do 30 km/h.
28.10.2011 09:55 PR.0003.208.2011 Interpelacja Nr PR.0003.208.2011 w sprawie informacji nt. zakresu obowiązków higienistek szkolnych podczas tzw. zawodów szkolnych.
28.10.2011 09:53 PR.0003.207.2011 Interpelacja Nr PR.0003.207.2011 w sprawie zalewania piwnic w Szkole Podstawowej Nr 41 w Rudzie Śląskiej 1
28.10.2011 09:52 PR.0003.206.2011 Interpelacja Nr PR.0003.206.2011 w sprawie likwidacji słupa oświetleniowego przy ul. Raciborskiej 10 a w Rudzie Śląskiej 1
28.10.2011 09:49 PR.0003.205.2011 Interpelacja Nr PR.0003.205.2011 w sprawie dwóch placów zabaw na osiedlu Magnolii w Rudzie Śląskiej 1
11.10.2011 13:54 PR.0003.204.2011 Interpelacja Nr PR.0003.204.2011 w sprawie możliwości przyspieszonego przyznania lokalu mieszkalnego
11.10.2011 13:52 PR.0003.203.2011 Interpelacja Nr PR.0003.203.2011 w sprawie uzupełnienia punktów oświetlenia przy cmentarzu.
11.10.2011 13:49 PR.0003.202.2011 Interpelacja Nr PR.0003.202.2011 w sprawie umożliwienie zamiany mieszkania
30.09.2011 11:14 PR.0003.201.2011 Interpelacja Nr PR.0003.201.2011 w sprawie likwidacji niedbalstwa przy wykonywaniu robót "wszelakich" na terenie Rudy Śląskiej przez wyłonione w przetargu firmy (nie wszystkie).
30.09.2011 11:12 PR.0003.200.2011 Interpelacja Nr PR.0003.200.2011 w sprawie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Przedszkolnej w Goduli.

1 2 3 4 5 następna