Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2011 13:51 SP.0050.3.65.2011 65.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.54.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
08.04.2011 13:50 SP.0050.3.64.2011 64.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
08.04.2011 13:49 SP.0050.3.63.2011 63.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.04.2011 13:47 SP.0050.3.62.2011 62.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.53.2011 Rady Miasta Ruda Śląska dnia (...)
08.04.2011 13:45 SP.0050.3.61.2011 61.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.04.2011 13:44 SP.0050.3.60.2011 60.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.04.2011 13:41 SP.0050.3.59.2011 59.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
08.04.2011 13:39 SP.0050.3.58.2011 58.2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2010
08.04.2011 13:37 SP.0050.3.57.2011 57.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. (...)
31.03.2011 16:16 SP.0050.3.56.2011 56.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
31.03.2011 16:15 SP.0050.3.55.2011 55.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
31.03.2011 16:13 SP.0050.3.54.2011 54.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
31.03.2011 16:11 SP.0050.3.53.2011 53.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
28.03.2011 13:10 SP.0050.3.52.2011 52.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 r. dotyczących przeniesień (...)
28.03.2011 13:07 SP.0050.3.51.2011 51.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.03.2011 13:05 SP.0050.3.50.2011 50.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 13:03 SP.0050.3.49.2011 49.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
28.03.2011 13:02 SP.0050.3.48.2011 48.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 12:59 SP.0050.3.47.2011 47.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 12:54 SP.0050.3.46.2011 46.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 12:50 SP.0050.3.45.2011 45.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień (...)
28.03.2011 12:48 SP.0050.3.44.2011 44.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 12:45 SP.0050.3.43.2011 43.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 12:27 SP.0050.3.42.2011 42.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.3.41.2011 (...)
28.03.2011 12:17 SP.0050.3.41.2011 41.2011 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 179 588,85 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem PLN 85/100) (...)
28.03.2011 12:13 SP.0050.3.40.2011 40.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
28.03.2011 12:10 SP.0050.3.39.2011 39.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
28.03.2011 12:08 SP.0050.3.38.2011 38.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach (...)
28.03.2011 11:26 SP.0050.3.37.2011 37.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. (...)
28.03.2011 11:24 SP.0050.3.36.2011 36.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 11:13 SP.0050.3.35.2011 35.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
28.03.2011 11:10 SP.0050.3.34.2011 34.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 11:08 SP.0050.3.33.2011 33.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 11:06 SP.0050.3.32.2011 32.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
28.03.2011 11:02 SP.0050.3.31.2011 31.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
28.03.2011 10:51 SP.0050.3.30.2011 30.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
28.03.2011 10:50 SP.0050.3.29.2011 29.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
28.03.2011 10:47 SP.0050.3.28.2011 28.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
17.03.2011 16:57 SP.0050.3.27.2011 27.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
17.03.2011 16:55 SP.0050.3.26.2011 26.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
17.03.2011 16:53 SP.0050.3.25.2011 25.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)