Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2011 15:49 SP.0050.3.98.2011 98.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
04.05.2011 15:46 SP.0050.3.97.2011 97.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
04.05.2011 15:45 SP.0050.3.96.2011 96.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.05.2011 15:44 SP.0050.3.95.2011 95.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.05.2011 15:43 SP.0050.3.94.2011 94.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między (...)
04.05.2011 15:42 SP.0050.3.93.2011 93.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między (...)
04.05.2011 15:41 SP.0050.3.92.2011 92.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
04.05.2011 15:39 SP.0050.3.91.2011 91.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
04.05.2011 15:38 SP.0050.3.90.2011 90.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
04.05.2011 15:36 SP.0050.3.89.2011 89.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.98.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
04.05.2011 15:34 SP.0050.3.88.2011 88.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.97.2011 Rady Miasta Ruda Śląska dnia (...)
04.05.2011 15:31 SP.0050.3.87.2011 87.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.96.2011.Rady Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
04.05.2011 15:28 SP.0050.2.86.2011 86.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.3.85.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. dotyczącego lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 (...)
27.04.2011 10:26 SP.0050.3.85.2011 85.2011 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 (...)
27.04.2011 10:24 SP.0050.3.84.2011 84.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach (...)
27.04.2011 10:22 SP.0050.3.83.2011 83.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
27.04.2011 10:21 SP.0050.3.82.2011 82.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 (...)
27.04.2011 10:17 SP.0050.3.81.2011 81.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 (...)
27.04.2011 10:12 SP.0050.3.80.2011 80.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
27.04.2011 10:11 SP.0050.3.79.2011 79.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
27.04.2011 10:09 SP.0050.3.78.2011 78.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
27.04.2011 10:07 SP.0050.3.77.2011 77.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
27.04.2011 10:04 SP.0050.3.76.2011 76.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
27.04.2011 10:03 SP.0050.3.75.2011 75.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
27.04.2011 10:01 SP.0050.3.74.2011 74.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
27.04.2011 09:58 SP.0050.3.73.2011 73.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
27.04.2011 09:55 SP.0050.3.72.2011 72.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
27.04.2011 09:53 SP.0050.3.71.2011 71.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
27.04.2011 09:52 SP.0050.3.70.2011 70.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
27.04.2011 09:49 SP.0050.3.69.2011 69.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 r. dotyczących przeniesień (...)
27.04.2011 09:47 SP.0050.3.68.2011 68.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. (...)
27.04.2011 09:44 SP.0050.3.67.2011 67.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
27.04.2011 09:37 SP.0050.3.66.2011 66.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)