Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2011 15:12 SP.0050.3.163.2011 163.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.139.2011 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 29.06.2011 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu (...)
04.07.2011 15:11 SP.0050.3.162.2011 162.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.140.2011 Rady Miasta Ruda Śląska dnia 29.06.2011 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
04.07.2011 15:10 SP.0050.3.161.2011 161.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2011 15:09 SP.0050.3.160.2011 160.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.07.2011 15:08 SP.0050.3.159.2011 159.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2011 15:06 SP.0050.3.158.2011 158.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2011 15:04 SP.0050.3.157.2011 157.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2011 15:02 SP.0050.3.156.2011 156.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2011 15:01 SP.0050.3.155.2011 155.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.07.2011 15:00 SP.0050.3.154.2011 154.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.06.2011 12:56 SP.0050.3.153.2011 153.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
30.06.2011 12:54 SP.0050.3.152.2011 152.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
30.06.2011 12:53 SP.0050.3.151.2011 151.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
30.06.2011 12:35 SP.0050.3.150.2011 150.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
30.06.2011 12:32 SP.0050.3.149.2011 149.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
30.06.2011 12:19 SP.0050.3.148.2011 148.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
30.06.2011 12:16 SP.0050.3.147.2011 147.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
30.06.2011 12:14 SP.0050.3.146.2011 146.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu (...)
30.06.2011 12:01 SP.0050.3.145.2011 145.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 r. dotyczących (...)
30.06.2011 11:59 SP.0050.3.144.2011 144.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
30.06.2011 11:58 SP.0050.3.143.2011 143.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
30.06.2011 11:55 SP.0050.3.142.2011 142.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
30.06.2011 11:26 SP.0050.3.141.2011 141.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
24.06.2011 14:29 SP.0050.3.140.2011 140.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. (...)
24.06.2011 14:26 SP.0050.3.139.2011 139.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
16.06.2011 10:02 SP.0050.3.138.2011 138.2011 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.3.132.2011. Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
16.06.2011 10:00 SP.0050.3.137.2011 137.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. (...)
16.06.2011 09:58 SP.0050.3.136.2011 136.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
16.06.2011 09:56 SP.0050.3.135.2011 135.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
10.06.2011 11:41 SP.0050.3.134.2011 134.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
10.06.2011 11:39 SP.0050.3.133.2011 133.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
10.06.2011 11:37 SP.0050.3.132.2011 132.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
10.06.2011 11:36 SP.0050.3.131.2011 131.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
10.06.2011 11:34 SP.0050.3.130.2011 130.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
10.06.2011 11:33 SP.0050.3.129.2011 129.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
10.06.2011 11:30 SP.0050.3.128.2011 128.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
10.06.2011 11:28 SP.0050.3.127.2011 127.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)