Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2011 09:08 SP.0050.3.196.2011 196.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2045.
12.08.2011 09:04 SP.0050.3.195.2011 195.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
12.08.2011 09:01 SP.0050.3.194.2011 194.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.
12.08.2011 09:00 SP.0050.3.193.2011 193.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.08.2011 08:58 SP.0050.3.192.2011 192.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.08.2011 08:57 SP.0050.3.191.2011 191.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2011 08:54 SP.0050.3.190.2011 190.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2011 08:50 SP.0050.3.189.2011 189.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2011 08:46 SP.0050.3.188.2011 188.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
12.08.2011 08:45 SP.0050.3.187.2011 187.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
04.08.2011 09:17 SP.0050.3.186.2011 186.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.08.2011 09:15 SP.0050.3.185.2011 185.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
04.08.2011 09:14 SP.0050.3.184.2011 184.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
04.08.2011 09:12 SP.0050.3.183.2011 183.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2011 09:09 SP.0050.3.182.2011 182.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
04.08.2011 09:08 SP.0050.3.181.2011 181.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2011 09:06 SP.0050.3.180.2011 180.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.08.2011 09:02 SP.0050.3.179.2011 179.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.07.2011 15:14 SP.0050.3.178.2011 178.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu...
20.07.2011 15:07 SP.0050.3.177.2011 177.2001 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.07.2011 15:04 SP.0050.3.176.2011 176.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.07.2011 15:01 SP.0050.3.175.2011 175.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.07.2011 14:51 SP.0050.3.174.2011 174.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
14.07.2011 15:06 SP.0050.3.173.2011 173.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.07.2011 15:03 SP.0050.3.172.2011 172.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.07.2011 15:00 SP.0050.3.171.2011 171.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.07.2011 14:58 SP.0050.3.170.2011 170.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
14.07.2011 14:54 SP.0050.3.169.2011 169.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu...
14.07.2011 14:51 SP.0050.3.168.2011 168.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu...
12.07.2011 08:32 SP.0050.3.167.2011 167.2011 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.3.157.2011. Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 rok dotyczących ...
12.07.2011 08:28 SP.0050.3.166.2011 166.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.07.2011 08:26 SP.0050.3.165.2011 165.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
12.07.2011 08:24 SP.0050.3.164.2011 164.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat