Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2011 08:28 SP.0050.2.292.2011 292.2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 4781/4166 położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Sportowców
04.08.2011 08:59 SP.0050.2.291.2011 291.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
04.08.2011 08:53 SP.0050.2.290.2011 290.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (...)
04.08.2011 08:52 SP.0050.2.289.2011 289.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Karola Goduli nr 32 w Rudzie Śląskiej - Goduli
04.08.2011 08:51 SP.0050.2.288.2011 288.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont dachu budynku Miejskiego (...)
04.08.2011 08:49 SP.0050.2.287.2011 287.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Sikorek w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
04.08.2011 08:48 SP.0050.2.286.2011 286.2011 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
04.08.2011 08:45 SP.0050.2.285.2011 285.2011 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
26.07.2011 14:23 SP.0050.2.284.2011 284.2011 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
26.07.2011 14:22 SP.0050.2.283.2011 283.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania: (...)
26.07.2011 14:17 SP.0050.2.282.2011 282.2011 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku Nr SOR.PM.0151-56/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. z siedzibą (...)
21.07.2011 16:48 SP.0050.2.281.2011 281.2011 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.272.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 08.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
21.07.2011 16:26 SP.0050.2.280.2011 280.2011 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
15.07.2011 14:46 SP.0050.2.279.2011 279.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.144.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.06.2011 r. dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego...
15.07.2011 14:43 SP.0050.2.278.2011 278.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Miasta...
15.07.2011 14:41 SP.0050.2.277.2011 277.2011 w sprawie wprowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska
15.07.2011 14:39 SP.0050.2.276.2011 276.2011 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ruda Śląska
15.07.2011 14:35 SP.0050.2.275.2011 275.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska”
15.07.2011 14:33 SP.0050.2.274.2011 274.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół...
15.07.2011 14:30 SP.0050.2.273.2011 273.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „termomodernizację wraz z wymianą stolarki okiennej...
15.07.2011 14:27 SP.0050.2.272.2011 272.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta...
15.07.2011 14:25 SP.0050.2.271.2011 271.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat...
15.07.2011 14:22 SP.0050.2.270.2011 270.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Jarosława Dąbrowskiego i Henryka Sienkiewicza ...
12.07.2011 09:40 SP.0050.2.00269.2011 269.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.224.2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej(...)
12.07.2011 09:29 SP.0050.2.00268.2011 268.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(...)
12.07.2011 09:24 SP.0050.2.00267.2011 267.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(...)
12.07.2011 09:22 SP.0050.2.00266.2011 266.2011w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(..)