Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2011 13:51 SP.0050.2.330.2011 330.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.ORG.0151-7/10 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia zakresu nadzoru Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej nad (...)
01.09.2011 13:45 SP.0050.2.329.2011 329.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic nieruchomości (...)
01.09.2011 13:44 SP.0050.2.328.2011 328.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Dolnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego (...)
01.09.2011 13:41 SP.0050.2.327.2011 327.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy (...)
01.09.2011 13:39 SP.0050.2.326.2011 326.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 47 A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:37 SP.0050.2.325.2011 325.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Czarnoleśnej 6A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:35 SP.0050.2.324.2011 324.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 13 C w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:33 SP.0050.323.2011 323.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:30 SP.0050.2.322.2011 322.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:18 SP.0050.2.321.2011 321.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7a usytuowanego w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:17 SP.0050.2.320.2011 320.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 13 w Rudzie Śląskiej – Goduli
01.09.2011 13:15 SP.0050.2.319.2011 319.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Brzozowej 7 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
01.09.2011 13:14 SP.0050.2.318.2011 318.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 41 usytuowanego w budynku przy ul. Objazdowej 3A w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:13 SP.0050.2.317.2011 317.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12,13 usytuowanego w budynku przy ul. Pokoju 2 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.09.2011 13:11 SP.0050.2.316.2011 316.2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku przy ul. 1-go Maja 320 w Rudzie Śląskiej – Wirku
01.09.2011 13:08 SP.0050.2.315.2011 315.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającej działkę nr 1466/132 o pow. 202 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, (...)
01.09.2011 12:46 SP.0050.2.314.2011 314.2011 w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
23.08.2011 13:22 SP.0050.2.313.2011 313.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
23.08.2011 13:20 SP.0050.2.312.2011 312.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Czyszczenie kanalizacji deszczowej (...)".
23.08.2011 13:18 SP.0050.2.311.2011 311.2011 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kolonii Zwycięstwa w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
23.08.2011 13:17 SP.0050.2.310.2011 310.2011 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Karola Goduli nr 32 w Rudzie Śląskiej
23.08.2011 13:16 SP.0050.2.309.2011 309.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „zakup przez Miasto kotłowni olejowej zlokalizowanej w (...)
23.08.2011 13:12 SP.0050.2.308.2011 308.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Panu Rafałowi Otrębie
23.08.2011 13:11 SP.0050.2.307.2011 307.2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Kani
23.08.2011 13:05 SP.0050.2.306.2011 306.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Pani Mirosławie Muskietorz
23.08.2011 13:03 SP.0050.2.305.2011 305.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 43 w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Sobek
23.08.2011 13:02 SP.0050.2.304.2011 304.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej Pani Jadwidze Lignarskiej-Guzy
23.08.2011 13:00 SP.0050.2.303.2011 303.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej Pani Barbarze Siemińskiej
23.08.2011 12:42 SP.0050.2.302.2011 302.2011 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Gajewskiej
18.08.2011 10:26 SP.0050.2.301.2011 301.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego nr 3, 3A w Rudzie Śląskiej - Rudzie
18.08.2011 10:25 SP.0050.2.300.2011 300.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Rudzie Śląskiej
18.08.2011 10:24 SP.0050.2.299.2011 299.2011 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności likwidacyjnych w Miejskim Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej
18.08.2011 10:22 SP.0050.2.298.2011 298.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego nr 14, 14A, 14B w Rudzie Śląskiej - Rudzie
12.08.2011 08:37 SP.0050.2.297.2011 297.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nasadzenie drzew na terenie Miasta Ruda Śląska wraz (...)".
12.08.2011 08:35 SP.0050.2.296.2011 296.2011 w sprawie przekazania mienia ruchomego określonego w Uchwale Nr PR.0007.44.2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
12.08.2011 08:33 SP.0050.2.295.2011 295.2011 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
12.08.2011 08:32 SP.0050.2.294.2011 294.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, obciążającej działkę nr 1983/59 o pow. 3511 m2 stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, (...)
12.08.2011 08:31 SP.0050.2.293.2011 293.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji (...)