Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2011 14:59 SP.0050.2.363.2011 363.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
06.10.2011 14:57 SP.0050.2.362.2011 362.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
06.10.2011 14:55 SP.0050.2.361.2011 361.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
06.10.2011 14:52 SP.0050.2.360.2011 360.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, (...)
03.10.2011 12:07 SP.0050.2.359.2011 359.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
03.10.2011 12:06 SP.0050.2.358.2011 358.2011 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego (...)
23.09.2011 13:46 SP.0050.2.357.2011 357.2011 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej (...)
23.09.2011 13:41 SP.0050.2.356.2011 356.2011 w sprawie powołania Komisji Wyborczych dla wyborów do Młodzieżowej Rady (...)
22.09.2011 14:35 SP.0050.2.355.2011 355.2011 w sprawie wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości, położonych w Rudzie (...)
22.09.2011 14:30 SP.0050.2.354.2011 354.2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.167.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
22.09.2011 14:28 SP.0050.2.353.2011 353.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (...)
22.09.2011 14:26 SP.0050.2.351.2011 351.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych
22.09.2011 14:26 SP.0050.2.352.2011 352.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Szwalniczych
22.09.2011 14:24 SP.0050.2.350.2011 350.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie (...)
22.09.2011 14:22 SP.0050.2.349.2011 349.2011 w sprawie: zawarcia umowy o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości (...)
22.09.2011 14:20 SP.0050.2.348.2011 348.2011 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń (...)
22.09.2011 14:18 SP.00050.2.347.2011 347.2011 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” Spółkę Akcyjną (...)
15.09.2011 15:42 SP.0050.2.346.2011 346.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
15.09.2011 15:40 SP.0050.2.345.2011 345.2011 w sprawie nabycia od Vattenfall Distribution Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach na (...)
15.09.2011 15:39 SP.0050.2.344.2011 344.2011 w sprawie nabycia od Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” Spółki Akcyjnej z siedzibą w (...)
15.09.2011 15:29 SP.0050.2.343.2011 343.2011 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu (...)
08.09.2011 12:23 SP.0050.2.342.2011 342.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa i montaż siedzisk na sali (...)
08.09.2011 12:21 SP.0050.2.341.2011 341.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Rudzie Śląskiej (...)
08.09.2011 12:20 SP.0050.2.340.2011 340.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości (...)
08.09.2011 12:18 SP.0050.2.339.2011 339.2011 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, stanowiących pas drogi publicznej (...)
08.09.2011 12:12 SP.0050.2.338.2011 338.2011 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, stanowiących pasy dróg publicznych (...)
08.09.2011 12:11 SP.0050.2.337.2011 337.2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1315/87 położonej przy ulicy Wąskiej (...)
08.09.2011 12:08 SP.0050.2.336.2011 336.2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność (...)
08.09.2011 12:06 SP.0050.2.335.2011 335.2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność (...)
08.09.2011 11:59 SP.0050.2.333.2011 333.2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność (...)
08.09.2011 11:59 SP.0050.2.334.2011 334.2011 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność (...)
08.09.2011 11:55 SP.0050.2.332.2011 332.2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.PM.0151-2114/10 Prezydenta Miasta Ruda (...)
08.09.2011 11:52 SP.0050.2.331.2011 331.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 (...)