Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2011 12:01 SP.0050.2.403.2011 403.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Akcja: Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (...)
24.11.2011 11:33 SP.0050.2.00402.2011 402.2011 w sprawie uznania jednostki bużetowej - Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej za zlikwidowany zgodnie z uchwałą Nr PR.0007.43.2011 Rady Miasta Ruda (...)
16.11.2011 12:26 SP.0050.2.401.2011 401.2011 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym trzech niezabudowanych nieruchomości (...)
16.11.2011 12:24 SP.0050.2.400.2011 400.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
16.11.2011 12:19 SP.0050.2.399.2011 399.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.05.2011 r. (...)
16.11.2011 12:18 SP.0050.2.398.2011 398.2011 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
16.11.2011 12:16 SP.0050.2.397.2011 397.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (...)
16.11.2011 12:14 SP.0050.2.396.2011 396.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
15.11.2011 16:08 SP.0050.2.395.2011 395.2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Ruda - 2011"
15.11.2011 16:07 SP.0050.2.394.2011 394.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego (...)
15.11.2011 16:05 SP.0050.2.393.2011 393.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego (...)
15.11.2011 16:02 SP.0050.2.392.2011 392.2011 w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu (...)
15.11.2011 16:01 SP.0050.2.391.2011 391.2011 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (...)
15.11.2011 15:57 SP.0050.2.390.2011 390.2011 zmieniające zarządzenie Nr PC.PM.0151-423/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska (...)
15.11.2011 15:53 SP.0050.2.389.2011 389.2011 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się (...)
15.11.2011 15:50 SP.0050.2.388.2011 388.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
15.11.2011 15:47 SP.0050.2.387.2011 387.2011 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 (...)
15.11.2011 15:44 SP.0050.2.386.2011 386.2011 zmieniające skład Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2011 – 2013
15.11.2011 15:42 P.0050.2.385.2011 385.2011 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta (...)
15.11.2011 15:40 SP.0050.2.384.2011 384.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka (...)
15.11.2011 15:38 SP.0050.2.383.2011 383.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
15.11.2011 15:19 SP.0050.2.382.2011 382.2011 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 1 roku (...)
15.11.2011 15:17 SP.0050.2.381.2011 381.2011 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności (...)