Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2013 11:09 PR.0003.253.2012 Interpelacja Nr PR.0003.253.2012 w sprawie wykonania chodnika dla pieszych w rejonie ul. 1 Maja i Solidarności w Halembie.
03.01.2013 10:55 PR.0003.252.2012 Interpelacja Nr PR.0003.252.2012 w sprawie uporządkowania rejonu Szkoły nr 24 w Halembie.
03.01.2013 10:52 PR.0003.251.2012 Interpelacja Nr PR.0003.251.2012 w sprawie braku systematycznego sprzątania wokół Restauracji Wawelska przy ul. Raciborskiej.
03.01.2013 10:48 PR.0003.250.2012 Wniosek Nr PR.0003.250.2012 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Grzegorzka w dzielnicy Bykowina.
03.01.2013 10:43 PR.0003.249.2012 Interpelacja Nr PR.0003.249.2012 w sprawie wyodrębnienia części pływackiej w aquadromie.
03.01.2013 10:40 PR.0003.248.2012 Interpelacja Nr PR.0003.248.2012 w sprawie utworzenia miejsc parkingowych w rejonie tzw. starego cmentarza przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie.
03.01.2013 10:38 PR.0003.247.2012 Interpelacja Nr PR.0003.247.2012 w sprawie: zapadniętej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Gierałtowskiego.
03.01.2013 10:36 PR.0003.246.2012 Interpelacja Nr PR.0003.246.2012 w sprawie: stanu technicznego mieszkań na ul. Starej w Rudzie śl.
03.01.2013 10:33 PR.0003.245.2012 Interpelacja Nr PR.0003.245.2012 w sprawie: Programu "Rodzina 3+".
03.01.2013 10:30 PR.0003.244.2012 Interpelacja Nr PR.0003.244.2012 w sprawie: zastępczego budynku Poczty w dzielnicy Ruda Płd.
03.01.2013 10:24 PR.0003.243.2012 Interpelacja Nr PR.0003.243.2012 w sprawie: parkingu przy ul. Dunajewskiego 13.
03.01.2013 10:16 PR.0003.242.2012 Wniosek Nr PR.0003.242.2012 w sprawie zmiany przenaczenia terenu w Orzegowie.
03.01.2013 10:14 PR.0003.241.2012 Interpelacja Nr PR.0003.241.2012 w sprawie tunelu łączącego ul. Wolności z ul. Ballestremów.
03.01.2013 10:12 PR.0003.240.2012 Interpelacja Nr PR.0003.240.2012 w sprawie drogi ul. Wolności pod nowym wiaduktem drogi NS.
03.01.2013 10:09 PR.0003.239.2012 Wniosek Nr PR.0003.239.2012 w sprawie tworzącego się dużego rozlewiska przy ul. Krętej 6 Ruda Śląska Bykowina.
03.01.2013 10:07 PR.0003.238.2012 Interpelacja Nr PR.0003.238.2012 w sprawie współpracy z zagranicą.
03.01.2013 09:48 PR.0003.237.2012 Interpelacja Nr PR.0003.237.2012 w sprawie odśnieżania chodnika wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Orzegowie.
03.01.2013 09:47 PR.0003.236.2012 Interpelacja Nr PR.0003.236.2012 w sprawie: chodnika przy ul. Zabrzańskiej 54 w Rudzie Południowej.
03.01.2013 09:44 PR.0003.235.2012 Interpelacja Nr PR.0003.235.2012 w sprawie: kompostowni na ulicy Kokotek.
07.12.2012 11:07 PR.0003.234.2012 Interpelacja Nr PR.0003.234.2012 w sprawie wykonania chodnika łączącego przejścia dla pieszych.
07.12.2012 11:04 PR.0003.233.2012 Interpelacja Nr PR.0003.233.2012 w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.
07.12.2012 11:00 PR.0003.232.2012 Interpelacja Nr PR.0003.232.2012 w sprawie ustawienia lustra pozwalającego dostrzec nadjeżdżające pojazdy przy ul. Grodzkiej.
07.12.2012 10:57 PR.0003.231.2012 Interpelacja Nr PR.0003.231.2012 w sprawie wycięcia lub przycięcia topoli rosnącej w pobliżu przejścia dla pieszych przy ul. Solidarności 6 - 8.
07.12.2012 10:55 PR.0003.230.2012 Interpelacja Nr PR.0003.230.2012 w sprawie chodnika przy Przychodni Rejonowej przy ul. Solidarności 12.
07.12.2012 10:53 PR.0003.229.2012 Interpelacja Nr PR.0003.229.2012 w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja z Harcerską i Brodzińskiego.
07.12.2012 10:49 PR.0003.228.2012 Interpelacja Nr PR.0003.228.2012 w sprawie planów dotyczących budynku zaadaptowanego na Filię Nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
07.12.2012 10:44 PR.0003.227.2012 Interpelacja Nr PR.0003.227.2012 w sprawie Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego.
07.12.2012 10:24 PR.0003.226.2012 Interpelacja Nr PR.0003.226.2012 w sprawie parkowania pojazdów przy ul. Modrzewiowej.
07.12.2012 10:19 PR.0003.225.2012 Interpelacja Nr PR.0003.225.2012 w sprawie odprowadzania wody deszczowej przez studzienki w rejonie parku wodnego.
07.12.2012 10:16 PR.0003.224.2012 Interpelacja Nr PR.0003.224.2012 w sprawie robót drogowych w Goduli i Orzegowie.
30.11.2012 12:21 PR.0003.223.2012 Interpelacja Nr PR.0003.223.2012w sprawie renowacji Mauzoleum na cmentarzu w Rudzie ul. Porębska.
30.11.2012 12:19 PR.0003.222.2012 Interpelacja Nr PR.0003.222.2012 w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa w okolicy cmentarza w Bykowinie przy ul. 11 listopada.
30.11.2012 12:16 PR.0003.221.2012 Interpelacja Nr PR.0003.221.2012 w sprawie wydania polecenia zarządcy cmentarzy komunalnych w Rudzie Ślaskiej, celem uporządkowania rejestru miejsc pochówku.
30.11.2012 12:14 PR.0003.220.2012 Interpelacja Nr PR.0003.220.2012 w sprawie zmiany miejsca ustawienia drewnianego kiosku na Placu Jana Pawla II.
30.11.2012 12:11 PR.0003.219.2012 Interpelacja Nr PR.0003.219.2012 w sprawie uruchomienia apteki "24h" na terenie Przychodni Specjalistycznej w Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 50.
30.11.2012 12:08 PR.0003.218.2012 Interpelacja Nr PR.0003.218.2012 w sprawie podjęcia prac dotyczących zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania Rudy Ślaskiej w przypadku terenów o oznacz. ZN, ZL, ZI.
30.11.2012 12:06 PR.0003.217.2012 Interpelacja Nr PR.0003.217.2012 dot. próśb mieszkańców Chebzia.
30.11.2012 12:05 PR.0003.216.2012 Interpelacja Nr PR.0003.216.2012 dot. zapewnienia bepieczeństwa mieszkańcom dzielnicy Chebzie.
30.11.2012 12:03 PR.0003.215.2012 Interpelacja Nr PR.0003.215.2012 dot. profilaktyki narkomanii wśród młodzieży.
30.11.2012 11:59 PR.0003.214.2012 Interpelacja Nr PR.0003.214.2012 w sprawie oświetlenia ulicy Bończyka.
30.11.2012 11:57 PR.0003.213.2012 Interpelacja Nr PR.0003.213.2012 w sprawie prośby handlowców targowiska przy ul. Brodzińskiego
20.11.2012 13:07 PR.0003.212.2012 Interpelacja Nr PR.0003.212.2012 w sprawie umieszczenia informacji szkolno - sportowych w Wiadomościach Rudzkich.
20.11.2012 13:05 PR.0003.211.2012 Interpelacja Nr PR.0003.211.2012 w sprawie: czwarte ponowienie interpelacji w sprawie plebiscytu na najlepszego sportowca i trenera roku.
20.11.2012 13:03 PR.0003.210.2012 Interpelacja Nr PR.0003.210.2012 w sprawie postawienia znaku przed budynkami ul. Sasanek w Rudzie Śl. 1.
14.11.2012 11:48 PR.0003.209.2012 Interpelacja Nr PR.0003.209.2012 w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
14.11.2012 11:46 PR.0003.208.2012 Interpelacja Nr PR.0003.208.2012 w sprawie konieczności wypowiadania umów z odbiorcami odpadów.
14.11.2012 11:44 PR.0003.207.2012 Interpelacja Nr PR.0003.207.2012 w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Pokoju.
14.11.2012 11:42 PR.0003.206.2012 Interpelacja Nr PR.0003.206.2012 w sprawie zabudowania słupków ograniczających wjazd samochodów z ul. Zabrzańskiej do ul. Słowiańskiej 2.
25.10.2012 16:14 PR.0003.205.2012 Interpelacja Nr PR.0003.205.2012 w sprawie Restauracji "Wawelska".
25.10.2012 16:12 PR.0003.204.2012 Interpelacja Nr PR.0003.204.2012 w sprawie ponowienia interpelacji wycięcia drzew przy ul. Wolności na wysokości Caritasu.

1 2 3 4 5 6 następna