Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2012 09:56 SP.0050.1.13.2012 13.2012 zmieniające Zarządzenie NR SP. 0050.1.89.2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania członków Zespołu doradczo - inicjatywnego ds. współpracy władz samorządowych z organizacjami (...)
02.02.2012 09:52 SP.0050.1.12.2012 12.2012 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
02.02.2012 09:49 SP.0050.1.11.2012 11.2012 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Kadr z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
02.02.2012 09:47 SP.0050.1.10.2012 10.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwqalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Finansowo-Księgowego z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
24.01.2012 15:22 SP.0050.1.9.2012 9.2012 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej z zakresu Referatu Administracyjno-Organizacyjnego w Wydziale Administracyjnym z Archiwum Zakładowego (...)
24.01.2012 15:20 SP.0050.1.8.2012 8.2012 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Forum Kultury Ruda Śląska 2012
20.01.2012 10:16 SP.0050.1.7.2012 7.2012 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej (...)
20.01.2012 10:14 SP.0050.1.6.2012 6.2012 w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielenia dokumentacji archiwalnej (...)
13.01.2012 13:46 SP.0050.1.5.2012 5.2012 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.01.2012 13:44 SP.0050.1.4.2012 4.2012 w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
13.01.2012 13:42 SP.0050.1.3.2012 3.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.74.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny dyrektorów jednostek (...)
13.01.2012 13:38 SP.0050.1.2.2012 2.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.20.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu okresowej oceny (...)
13.01.2012 13:29 SP.0050.1.1.2012 1.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.1.19.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (...)