Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2012 13:23 SP.0050.2.56.2012 56.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla (...)
09.02.2012 13:22 SP.0050.2.55.2012 55.2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej
09.02.2012 13:21 SP.0050.2.54.2012 54.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe (...)
09.02.2012 13:19 SP.0050.2.53.2012 53.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...)
09.02.2012 13:16 SP.0050.2.52.2012 52.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie kolektora deszczowego odwadniającego ulice (...)
09.02.2012 13:14 SP.0050.2.51.2012 51.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Sikorek z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania (...)
09.02.2012 13:12 SP.0050.2.50.2012 50.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
09.02.2012 13:11 SP.0050.2.49.2012 49.2012 w sprawie przekazania mienia ruchomego jednostkom organizacyjnym gminy
09.02.2012 13:10 SP.0050.2.48.2012 48.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
02.02.2012 10:18 SP.0050.2.47.2012 47.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności stanowiącego komponent programu „Uczenie się przez całe życie” - (LLP)
02.02.2012 10:17 SP.0050.2.46.2012 46.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius -Akcja:Asystentura Comeniusa stanowiącego komponent programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP)
02.02.2012 10:13 SP.0050.2.45.2012 45.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu otwartego w ramach Priorytetu IX Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego (...)
02.02.2012 10:08 SP.0050.2.44.2012 44.2012 w sprawie przekazania budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym oraz pierwszym wyposażeniem sportowym Szkole Podstawowej Nr 4 im. J. Lompy z siedzibą przy (...)
25.01.2012 11:20 SP.0050.2.43.2012 43.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego (...)
25.01.2012 10:58 SP.0050.2.42.2012 42.2012 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Wsparcie działań niwelujących (...)
25.01.2012 10:55 SP.0050.2.41.2012 41.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia pod nazwą „Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci”
25.01.2012 10:54 SP.0050.2.40.2012 40.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia pod nazwą „Nowe życie kobiety po raku piersi”
25.01.2012 10:53 SP.0050.2.39.2012 39.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia pod nazwą „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska”
25.01.2012 10:50 SP.0050.2.38.2012 38.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia pod nazwą „Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi”
25.01.2012 10:47 SP.0050.2.37.2012 37.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia pod nazwą „Diabetycy 2012”
25.01.2012 10:18 SP.0050.3.36.2012 36.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia pod nazwą „Godne życia i umieranie”
25.01.2012 10:16 SP.0050.2.35.2012 35.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Wsparcie działań niwelujących przejawy (...)
25.01.2012 10:12 SP.0050.2.34.2012 34.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Aktywizacja osób starszych poprzez działania (...)
25.01.2012 10:10 SP.0050.2.33.2012 33.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pod nazwą „Dzień Kombatanta. Spotkania integracyjne (...)
25.01.2012 10:08 SP.0050.2.32.2012 32.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej dla (...)
25.01.2012 10:04 SP.0050.2.31.2012 31.2012 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego (...)
25.01.2012 09:58 SP.0050.2.30.2012 30.2012 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego (...)
25.01.2012 09:56 SP.0050.2.29.2012 29.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji (...)
25.01.2012 09:53 SP.0050.2.28.2012 28.2012 w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli posiadających (...)
25.01.2012 09:48 SP.0050.2.27.2012 27.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 41 (...)
25.01.2012 09:45 SP.0050.2.26.2012 26.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 3 (...)
25.01.2012 09:43 SP.0050.2.25.2012 25.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ obsługę prawną wybranych Wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska
25.01.2012 09:39 SP.0050.2.24.2012 24.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i (...)
25.01.2012 09:29 SP.0050.2.23.2012 23.2012 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.411.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej działającej przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska (...)
25.01.2012 09:24 SP.0050.2.22.2012 22.2012 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku
24.01.2012 15:24 SP.0050.2.21.2012 21.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.430.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)
20.01.2012 09:55 SP.0050.2.20.2012 20.2012 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego (...)
20.01.2012 09:53 SP.0050.2.19.2012 19.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej (...)
20.01.2012 09:44 SP.0050.2.18.2012 18.2012 zmieniające Zarządzenie Nr PC.PM.0151-266/07 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
17.01.2012 13:40 SP.0050.2.17.2012 17.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych (...)
17.01.2012 13:38 SP.0050.2.16.2012 16.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości (...)
17.01.2012 13:35 SP.0050.2.15.2012 15.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
17.01.2012 13:33 SP.0050.2.14.2012 14.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
16.01.2012 15:54 SP.0050.2.13.2012 13.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
16.01.2012 15:52 SP.0050.2.12.2012 12.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
16.01.2012 15:50 SP.0050.2.11.2012 11.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)
16.01.2012 15:49 SP.0050.2.10.2012 10.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)
16.01.2012 15:47 SP.0050.2.9.2012 9.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)
16.01.2012 15:46 SP.0050.2.8.2012 8.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)
16.01.2012 15:44 SP.0050.2.7.2012 7.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zleconych (...)

1 2 następna