Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2012 12:45 PR.0007.11.2012 Uchwała Nr PR.0007.11.2012 w sprawie skargi złożonej przez Panią J.J.* zamieszkałą w Rudzie Śląskiej, na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
06.02.2012 11:54 PR.0007.10.2012 Uchwała Nr PR.0007.10.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za 2011 rok oraz planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2012.
06.02.2012 11:52 PR.0007.9.2012 Uchwała Nr PR.0007.9.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Załadu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
06.02.2012 11:50 PR.0007.8.2012 Uchwała Nr PR.0007.8.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
06.02.2012 11:47 PR.0007.7.2012 Uchwała Nr PR.0007.7.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
06.02.2012 11:45 PR.0007.6.2012 Uchwała Nr PR.0007.6.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
06.02.2012 11:36 PR.0007.5.2012 Uchwała Nr PR.0007.5.2012 w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012 - 2016
06.02.2012 11:34 PR.0007.4.2012 Uchwała Nr PR.0007.4.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
06.02.2012 11:31 PR.0007.3.2012 Uchwała Nr PR.0007.3.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
06.02.2012 11:25 PR.0007.2.2012 Uchwała Nr PR.0007.2.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 rok
06.02.2012 11:21 PR.0007.1.2012 Uchwała Nr PR.0007.1.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.