Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2012 13:40 SP.0050.1.00022.2012 22.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Budżetu Miasta z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
23.02.2012 13:37 SP.0050.1.00021.2012 21.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Spraw Lokalowychi z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
16.02.2012 14:12 SP.0050.1.20.2012 20.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śl
16.02.2012 14:06 SP.0050.1.19.2012 19.2012 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.1.8.2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Forum Kultury Ruda Śląska 2012
09.02.2012 12:00 SP.0050.1.18.2012 18.2012 w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia badania jakości obsługi klientów Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.02.2012 11:59 SP.0050.1.17.2012 17.2012 w sprawie przyjęcia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
09.02.2012 11:57 SP.0050.1.16.2012 16.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej (...)
09.02.2012 11:55 SP.0050.1.15.2012 15.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej (...)
09.02.2012 11:44 SP.0050.1.14.2012 14.2012 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.88.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9.12.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi