Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2012 15:51 SP.0050.2.95.2012 95.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Bieżąca konserwacja, eksploatacja i (...)
01.03.2012 15:50 SP.0050.2.94.2012 94.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Siewnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
01.03.2012 15:48 SP.0050.2.93.2012 93.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7A usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.03.2012 15:43 SP.0050.2.92.2012 92.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3A usytuowanego w budynku przy placu Jana Pawła II 1 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.03.2012 15:20 SP.0050.2.91.2012 91.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.03.2012 15:19 SP.0050.2.90.2012 90.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 13 B w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.03.2012 15:17 SP.0050.2.89.2012 89.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Chorzowskiej 13 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
01.03.2012 15:16 SP.0050.2.88.2012 88.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 19 w Rudzie Śląskiej – Goduli
01.03.2012 15:15 SP.0050.2.87.2012 87.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Zwycięstwa 5A w Rudzie Śląskiej – Rudzie
01.03.2012 15:14 SP.0050.2.86.2012 86.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół (...)
01.03.2012 15:11 SP.0050.2.00085.2012 85.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „bieżące utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających (...)
27.02.2012 09:08 SP.0050.2.00084.2012 84.2012 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
23.02.2012 15:19 SP.0050.2.00083.2012 83.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Weteranów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
23.02.2012 15:17 SP.0050.2.00082.2012 82.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Weteranów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
23.02.2012 15:16 SP.0050.2.00081.2012 81.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Weteranów z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
23.02.2012 15:15 SP.0050.2.80.2012 80.2012 w sprawie określenia szczególowego zakresu zadań i obowiązków Likwidatora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rudzie Śląskiej
23.02.2012 15:13 SP.0050.2.00079.2012 79.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - garażu nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy 1 Maja.
23.02.2012 13:42 SP.0050.2.00078.2012 78.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 32"
16.02.2012 15:48 SP.0050.2.77.2012 77.2012 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łukowej Rudzie Śląskiej-Kochłowicach z jednoczesną sprzedażą (...)
16.02.2012 15:45 SP.0050.2.76.2012 76.2012 w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łukowej Rudzie Śląskiej-Kochłowicach z jednoczesną sprzedażą (...)
16.02.2012 15:44 SP.0050.2.75.2012 75.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w budynku przy ul. Joanny 18 w Rudzie Śląskiej – Goduli
16.02.2012 15:43 SP.0050.2.74.2012 74.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Dostarczenie licencji na oprogramowanie ochrony sieci (...)
16.02.2012 15:41 SP.0050.2.73.2012 73.2012 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 03 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Królowej Jadwigi nr 2 w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
16.02.2012 15:09 SP.0050.2.72.2012 72.2012 zmieniająe zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 r. ws. przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. z siedzibą w Rudzie (...)
16.02.2012 15:01 SP.0050.2.71.2012 71.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Podlaskiej z (...)
16.02.2012 14:59 SP.0050.2.70.2012 70.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Podlaskiej z (...)
16.02.2012 14:34 SP.0050.2.69.2012 69.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Podlaskiej z (...)
16.02.2012 14:27 SP.0050.2.68.2012 68.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Podlaskiej z (...)
16.02.2012 14:25 SP.0050.2.67.2012 67.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Podlaskiej z (...)
16.02.2012 14:23 SP.0050.2.66.2012 66.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Podlaskiej z (...)
16.02.2012 14:21 SP.0050.2.65.2012 65.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Podlaskiej z (...)
09.02.2012 13:37 SP.0050.2.64.2012 64.2012 w sprawie pprzystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius - Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół stanowiącego komponent programu "Uczenie się przez całe (...)
09.02.2012 13:36 SP.0050.2.63.2012 63.2012 w sprawie pprzystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół stanowiącego komponent programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP)
09.02.2012 13:34 SP.0050.2.62.2012 62.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zgodnej z ustaleniami (...)
09.02.2012 13:33 SP.0050.2.61.2012 61.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
09.02.2012 13:32 SP.0050.2.60.2012 60.2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
09.02.2012 13:31 SP.0050.2.59.2012 59.2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Grobla Kolejowa z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu (...)
09.02.2012 13:28 SP.0050.2.58.2012 58.2012 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.12.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
09.02.2012 13:26 SP.0050.2.57.2012 57.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Publikacja miejskich ogłoszeń prasowych i innych (...)