Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2012 10:46 PR.0007.28.2012 Uchwała Nr PR.0007.28.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:44 PR.0007.27.2012 Uchwała Nr PR.0007.27.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 4 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:27 PR.0007.26.2012 Uchwała Nr PR.0007.26.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 - dla któej organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:25 PR.0007.25.2012 Uchwała Nr PR.0007.25.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:17 PR.0007.24.2012 Uchwała Nr PR.0007.24.2012 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, która staje się integralną częścią Zespołu Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej
15.02.2012 10:15 PR.0007.23.2012 Uchwała Nr PR.0007.23.2012 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
15.02.2012 10:13 PR.0007.22.2012 Uchwała Nr PR.0007.22.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:12 PR.0007.21.2012 Uchwała Nr PR.0007.21.2012 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
15.02.2012 10:10 PR.0007.20.2012 Uchwała Nr PR.0007.20.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:08 PR.0007.19.2012 Uchwała Nr PR.0007.19.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 5 - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:07 PR.0007.18.2012 Uchwała Nr PR.0007.18.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr 3 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:06 PR.0007.17.2012 Uchwała Nr PR.0007.17.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr 2 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:04 PR.0007.16.2012 Uchwała Nr PR.0007.16.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniająceo nr 1 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:02 PR.0007.15.2012 Uchwała Nr PR.0007.15.2012 w sprawie zamiaru likwidacji I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 10:00 PR.0007.14.2012 Uchwała Nr PR.0007.14.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 7 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 09:58 PR.0007.13.2012 Uchwała Nr PR.0007.13.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
15.02.2012 09:57 PR.0007.12.2012 Uchwała Nr PR.0007.12.2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego nr 1 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska