Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.02.2012 08:29 PR.0007.46.2012 Uchwała Nr PR.0007.46.2012 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej negatywnego wyniku rozstrzygnięcia konkursowego Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach wobec ...
28.02.2012 14:18 PR.0007.45.2012 Uchwała Nr PR.0007.45.2012 w sprawie wniosku o nadanie złotej "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego" Panu Adamowi Kazimierzowi Podgórskiemu
28.02.2012 14:15 PR.0007.44.2012 Uchwała Nr PR.0007.44.2012 w sprawie wniosku o nadanie złotej "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego" Pani Barbarze Podgórskiej
28.02.2012 14:13 PR.0007.43.2012 Uchwała Nr PR.0007.43.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywa trwałego w postaci wyposażenia gabinetu stomatologicznego Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ...
28.02.2012 14:11 PR.0007.42.2012 Uchwała Nr PR.0007.42.2012 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SPZOZ
28.02.2012 14:09 PR.0007.41.2012 Uchwała Nr PR.0007.41.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
28.02.2012 14:07 PR.0007.40.2012 Uchwała Nr PR.0007.40.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej ul. J. Gierałtowskiego 29
28.02.2012 14:05 PR.0007.39.2012 Uchwała Nr PR.0007.39.2012 w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Ruda Śląska ul. Szpaków 33
28.02.2012 14:01 PR.0007.38.2012 Uchwała Nr PR.0007.38.2012 w sprawie połączenia Przychodni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Podlas 34 oraz Poradni Medycyny Pracy SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy...
28.02.2012 13:58 PR.0007.37.2012 Uchwała Nr PR.0007.37.2012 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu ...
28.02.2012 13:55 PR.0007.36.2012 Uchwała Nr PR.0007.36.2012 w sprawie przyjęcia 3-letniego "Programu pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2012 - 2014"
28.02.2012 13:47 PR.0007.35.2012 Uchwała Nr PR.0007.35.2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy ulicy Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej o dwuletnim cyklu kształcenia w trzyletnią Zasadniczą Szkołę ...
28.02.2012 13:25 PR.0007.34.2012 Uchwała Nr PR.0007.34.2012 zmianiająca Uchwałę Nr 387/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 30.12.2003 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska ...
28.02.2012 13:02 PR.0007.33.2012 Uchwała Nr PR.0007.33.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012
28.02.2012 12:57 PR.0007.32.2012 Uchwała Nr PR.0007.32.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045
28.02.2012 12:55 PR.0007.31.2012 Uchwała Nr PR.0007.31.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2012 r.
28.02.2012 12:48 PR.0007.30.2012 Uchwała Nr PR.0007.30.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku
28.02.2012 12:46 PR.0007.29.2012 Uchwała Nr PR.0007.29.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012