Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2012 12:33 SP.0050.2.143.2012 143.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”
11.04.2012 12:32 SP.0050.2.142.2012 142.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego (...)
11.04.2012 12:04 SP.0050.2.141.2012 141.2012 w sprawie odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”.
04.04.2012 11:33 SP.0050.2.140.2012 140.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”.
04.04.2012 11:32 SP.0050.2.139.2012 139.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
02.04.2012 13:26 SP.0050.2.138.2012 138.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utrzymanie placu Jana Pawła II – Rynek Miejski”
29.03.2012 13:24 SP.0050.2.137.2012 137.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
29.03.2012 13:23 SP.0050.2.136.2012 136.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. (...)
29.03.2012 13:22 SP.0050.2.135.2012 135.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ usługi napraw i bieżącej konserwacji wiat (...)
26.03.2012 13:52 SP.0050.2.134.2012 134.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.167.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie (...)
26.03.2012 13:51 SP.0050.2.133.2012 133.2012 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze (...)
26.03.2012 13:49 SP.0050.2.132.2012 132.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych pod nazwą "Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości (...)
26.03.2012 13:47 SP.0050.2.131.2012 131.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda
26.03.2012 13:26 SP.0050.2.130.2012 130.2012 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”
26.03.2012 13:17 SP.0050.2.129.2012 129.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochrona osób i mienia podczas wszystkich imprez (...)
26.03.2012 13:00 SP.0050.2.128.2012 128.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w Rudzie (...)
19.03.2012 09:40 SP.0050.2.127.2012 127.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”
15.03.2012 11:29 SP.0050.2.00126.2012 126.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej, na (...)
15.03.2012 11:16 SP.0050.2.125.2012 125.2012 w sprawie przekazania placu zabaw Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej przy ul. Wyzwolenia 11
15.03.2012 11:14 SP.0050.2.124.2012 124.2012 w sprawie przekazania placu zabaw Szkole Podstawowej nr 1 w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. J. Hallera 12
15.03.2012 11:10 SP.0050.2.123.2012 123.2012 w sprawie przekazania placu zabaw do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaczmarka 9
15.03.2012 11:07 SP.0050.2.122.2012 122.2012 w sprawie przekazania placu zabaw Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Norwida 10
15.03.2012 10:38 SP.0050.2.121.2012 121.2012 w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami Miasta Ruda Śląska w przedmiocie działań rewitalizacyjnych
15.03.2012 10:31 SP.0050.2.120.2012 120.2012 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Magazynowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną (...)
15.03.2012 10:30 SP.0050.2.00119.2012 119.2012 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2066 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (...)
15.03.2012 10:28 SP.0050.2.118.2012 118.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ rozbiórka mostu przy ulicy Tunkla w rejonie ul. (...)
15.03.2012 10:27 SP.0050.2.00117.2012 117.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i (...)
15.03.2012 10:25 SP.0050.2.00115.2012 115.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku (...)
15.03.2012 10:25 SP.0050.2.116.2012 116.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej, na odcinku (...)
15.03.2012 10:23 SP.0050.2.114.2012 114.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „obsługa czystościowa miejskich imprez plenerowych”
15.03.2012 10:18 SP.0050.2.00113.2012 113.2012 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.74.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
15.03.2012 09:46 SP.0050.2.112.2012 112.2012 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjno - socjalizacyjnego (...)
15.03.2012 09:43 SP.0050.2.111.2012 111.2012 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Rudzie Śląskiej
15.03.2012 09:41 SP.0050.2.110.2012 110.2012 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej
15.03.2012 09:40 SP.0050.2.109.2012 109.2012 w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Rudzie Śląskiej
15.03.2012 09:38 SP.0050.2.108.2012 108.2012 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji (...)
15.03.2012 09:37 SP.0050.2.107.2012 107.2012 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (...)
15.03.2012 09:35 SP.0050.2.106.2012 106.2012 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – Ośrodku „Święta Elżbieta”, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Rudzie Śląskiej (...)
15.03.2012 09:23 SP.0050.2.105.2012 105.2012 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr (...)
15.03.2012 09:21 SP.0050.2.104.2012 104.2012 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Puszkina 7
09.03.2012 10:56 SP.0050.2.00103.2012 103.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie wznowień ze wskazaniem granic (...)
09.03.2012 10:49 SP.0050.2.102.2012 102.2012 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
09.03.2012 10:47 SP.0050.2.101.2012 101.2012 w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami (...)
09.03.2012 10:10 SP.0050.2.100.2012 100.2012 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej pas drogi gminnej (...)
09.03.2012 10:09 SP.0050.2.99.2012 99.2012 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, stanowiących pasy dróg publicznych (...)
09.03.2012 10:08 SP.0050.2.98.2012 98.2012 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: Gwardii Ludowej, (...)
09.03.2012 10:06 SP.0050.2.97.2012 97.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Likwidacja wiaduktu w ciągu ul. Chorzowskiej w Rudzie (...)
09.03.2012 10:05 SP.0050.2.96.2012 96.2012 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Ludwika Solskiego 4 w Rudzie Śląskiej - Goduli