Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2012 11:39 SP.0050.1.31.2012 31.2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej do wyboru realizatorów programów zdrowotnych
26.03.2012 09:45 SP.0050.1.30.2012 30.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.87.2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
15.03.2012 09:05 SP.0050.1.29.2012 29.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Straży Miejskiej z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
15.03.2012 09:04 SP.0050.1.00028.2012 28.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudzie Śląskiej
15.03.2012 09:03 SP.0050.1.00027.2012 27.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konserwatorsko-Restauratorskiej Miasta Ruda Śląska
15.03.2012 09:01 SP.0050.1.00026.2012 26.2012 w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Ruda Śląska zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
15.03.2012 09:00 SP.0050.1.00025.2012 25.2012 w sprawie wprowadzenia matrycy kompetencji i cyklicznej weryfikacji opisów stanowisk w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
15.03.2012 08:59 SP.0050.1.00024.2012 24.2012 w sprawie powołania komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
15.03.2012 08:53 SP.0050.1.23.2012 23.2012 w sprawie powołania komisji do typowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania z zakresu Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej z Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miasta Ruda Śl