Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2012 09:32 PR.0007.83.2012 Uchwała Nr PR.0007.83.2012 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej i Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 2012 - 2015.
06.04.2012 09:28 PR.0007.82.2012 Uchwała Nr PR.0007.82.2012 w sprawie skargi złożonej przez Panią B.K.* na bezczynność Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
06.04.2012 09:27 PR.0007.81.2012 Uchwała Nr PR.0007.81.2012 w sprawie: przystępienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagsopodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.04.2012 09:25 PR.0007.80.2012 Uchwała Nr PR.0007.80.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.04.2012 09:23 PR.0007.79.2012 Uchwała Nr PR.0007.79.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.04.2012 09:22 PR.0007.78.2012 Uchwała Nr PR.0007.78.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
06.04.2012 09:20 PR.0007.77.2012 Uchwała Nr PR.0007.77.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:52 PR.0007.76.2012 Uchwała Nr PR.0007.76.2012 w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:50 PR.0007.75.2012 Uchwała Nr PR.0007.75.2012 w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:48 PR.0007.74.2012 Uchwała Nr PR.0007.74.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:46 PR.0007.73.2012 Uchwała Nr PR.0007.73.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:43 PR.0007.72.2012 Uchwała Nr PR.0007.72.2012 w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:42 PR.0007.71.2012 Uchwała Nr PR.0007.71.2012 w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:40 PR.0007.70.2012 Uchwała Nr PR.0007.70.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
05.04.2012 15:17 PR.0007.69.2012 Uchwała Nr PR.0007.69.2012 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:08 PR.0007.68.2012 Uchwała Nr PR.0007.68.2012 w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 15:01 PR.0007.67.2012 Uchwała Nr PR.0007.67.2012 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy z przenaczeniem pod ogródki rekreacyjne na czas oznaczony na okres 9 lat
05.04.2012 14:56 PR.0007.66.2012 Uchwała Nr PR.0007.66.2012 w sprawie: przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012 - 2016.
05.04.2012 14:55 PR.0007.65.2012 Uchwała Nr PR.0007.65.2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska.
05.04.2012 14:53 PR.0007.64.2012 Uchwała Nr PR.0007.64.2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
05.04.2012 14:50 PR.0007.63.2012 Uchwała Nr PR.0007.63.2012 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Miastem Ruda Śląska a innymi powiatami i gminami, które nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
05.04.2012 14:47 PR.0007.62.2012 Uchwała Nr PR.0007.62.2012 zmieniająca uchwałę Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej"
05.04.2012 14:44 PR.0007.61.2012 Uchwała Nr PR.0007.61.2012 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań Osłonowych w ramach pomocy społecznej pod nazwą: "Pomoc dla potrzebujących".
05.04.2012 14:42 PR.0007.60.2012 Uchwała Nr PR.0007.60.2012 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Orzegów na lata 2012 - 2013.
05.04.2012 14:40 PR.0007.59.2012 Uchwała Nr PR.0007.59.2012 zmieniająca uchwałę nr 552/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus.
05.04.2012 14:36 PR.0007.58.2012 Uchwała Nr PR.0007.58.2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
05.04.2012 14:35 PR.0007.57.2012 Uchwała Nr PR.0007.57.2012 w sprawie ustalenia poziomu wskaźników określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
05.04.2012 14:32 PR.0007.56.2012 Uchwała Nr PR.0007.56.2012 w sprawie udzielenia Gminie Gierałtowice pomocy finansowej celem wsparcia Dziecka Górnika, który zginął w tragicznym wypadku w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r.
05.04.2012 14:26 PR.0007.55.2012 Uchwała Nr PR.0007.55.2012 zmieniająca Uchwałę Nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 401/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
05.04.2012 14:24 PR.0007.54.2012 Uchwała Nr PR.0007.54.2012 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.264.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
05.04.2012 14:22 PR.0007.53.2012 Uchwała Nr PR.0007.53.2012 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
05.04.2012 14:20 PR.0007.52.2012 Uchwała Nr PR.0007.52.2012 zmieniająca uchwałę NR PR.0007.281.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012-2045.
05.04.2012 14:16 PR.0007.51.2012 Uchwała Nr PR.0007.51.2012 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska
05.04.2012 14:15 PR.0007.50.2012 Uchwała Nr PR.0007.50.2012 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
05.04.2012 14:12 PR.0007.49.2012 Uchwała Nr PR.0007.49.2012 w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej ratowania zabytkowego dworca kolejowego Ruda Śląska - Chebzie.